Petar Toushkov

is creating 99 stories

7

patrons

$78

per the continuous collection of 99 stories
Tiers
Pledge $1 per month
Получавате незабавен достъп до сборника "99 истории". Името ви може да бъде изтеглено от списъка с покровителите и да получите безплатно преводаческа бройка на книга в мой превод.

Posts

Tiers
Pledge $1 per month
Получавате незабавен достъп до сборника "99 истории". Името ви може да бъде изтеглено от списъка с покровителите и да получите безплатно преводаческа бройка на книга в мой превод.