Benkos Home Studio is creating Videos
0
patrons
$0
per month
/ENG/
We are a small film studio, which is looking for sponsors, for our work and courageous projects. With your financial help, you enable our studio to grow further and expand. Our studio has as of now 6 ( occasionally 7) members. On our channel, you can find our first 3 videos, which were filmed with a low budget, but we consider them as our humble beginning.
/DE/
Wir sind ein kleines Film Studio, welches für Sponsoren, die unsere Arbeit und weitere Projekte unterstützen. Mit Ihrer finanzielen hilfe kann unser Studio weiter wachsen und sich weiter entwickeln. Unser Studio besteht momentan aus 6 (bzw. 7) Mitgliedern. Auf unserem Kanal finden Sie unsere ersten 3 Videos, die mit einem niedrigen Budget gefilmt wurden, aber dennoch symbolisieren sie für uns unseren bescheidenen Anfang.
/SVK/
Sme mladé filmové štúdio, ktoré hladá sponzorov pre svoju činnosť a odvážnejšie projekty. Vašou finančnou pomocou umožníte nášmu štúdiu ďalej rásť a rozvíjať sa. Naše štúdio sa momentalné skladá z 6(resp. 7) členov. Na našom kanály najdete naše prvé 3 videá, ktore boli natočené minimalným rozpočtom, ale mi ich považujeme za náš skromný počiatok.

/ENG/
We are a small film studio, which is looking for sponsors, for our work and courageous projects. With your financial help, you enable our studio to grow further and expand. Our studio has as of now 6 ( occasionally 7) members. On our channel, you can find our first 3 videos, which were filmed with a low budget, but we consider them as our humble beginning.
/DE/
Wir sind ein kleines Film Studio, welches für Sponsoren, die unsere Arbeit und weitere Projekte unterstützen. Mit Ihrer finanzielen hilfe kann unser Studio weiter wachsen und sich weiter entwickeln. Unser Studio besteht momentan aus 6 (bzw. 7) Mitgliedern. Auf unserem Kanal finden Sie unsere ersten 3 Videos, die mit einem niedrigen Budget gefilmt wurden, aber dennoch symbolisieren sie für uns unseren bescheidenen Anfang.
/SVK/
Sme mladé filmové štúdio, ktoré hladá sponzorov pre svoju činnosť a odvážnejšie projekty. Vašou finančnou pomocou umožníte nášmu štúdiu ďalej rásť a rozvíjať sa. Naše štúdio sa momentalné skladá z 6(resp. 7) členov. Na našom kanály najdete naše prvé 3 videá, ktore boli natočené minimalným rozpočtom, ale mi ich považujeme za náš skromný počiatok.

Recent posts by Benkos Home Studio