BoomLikeTravel

BoomLikeTravel

is creating VideoMaker And BikeRider

0

patrons

$0

per month
Jestem małym YouTuberem od 4 lat zajmuję się rowerami i filmowaniem gdzie jest to moja pasja :D - I am a small YouTuber I have been cycling and filming for 4 years where it is my passion: D
Tiers
Wyjazd na Hel - Trip to Hel
$1 or more per month only 150 left

Jak niektórzy mnie śledzą wiedzą że szykuje wyjazd na Hel ale niestety się przeliczyłem i jeżeli chcecie mnie wesprzeć żeby przyśpieszyć nagranie to zostań patronem. -  How some people follow me know that he is preparing a trip to Hel, but unfortunately I miscalculated and if you want to support me to speed up the recording, then become a patron.

Wsparcie Kanału - Channel support
$4 or more per month only 150 left

Jak niektórzy znają moją sytuacje na YouTube mój kanał nie zarabia a jeżeli chcecie mi pomóc żeby były lepsze filmy i jakość to zostań patronem ( Pamiętaj każdy patron jest wyświetlany na końcu filmu). -  As some people know my situation on YouTube, my channel does not make money and if you want to help me make better movies and quality, then be a patron (Remember every patron is displayed at the end of the movie).

Jestem małym YouTuberem od 4 lat zajmuję się rowerami i filmowaniem gdzie jest to moja pasja :D - I am a small YouTuber I have been cycling and filming for 4 years where it is my passion: D

Recent posts by BoomLikeTravel

Tiers
Wyjazd na Hel - Trip to Hel
$1 or more per month only 150 left

Jak niektórzy mnie śledzą wiedzą że szykuje wyjazd na Hel ale niestety się przeliczyłem i jeżeli chcecie mnie wesprzeć żeby przyśpieszyć nagranie to zostań patronem. -  How some people follow me know that he is preparing a trip to Hel, but unfortunately I miscalculated and if you want to support me to speed up the recording, then become a patron.

Wsparcie Kanału - Channel support
$4 or more per month only 150 left

Jak niektórzy znają moją sytuacje na YouTube mój kanał nie zarabia a jeżeli chcecie mi pomóc żeby były lepsze filmy i jakość to zostań patronem ( Pamiętaj każdy patron jest wyświetlany na końcu filmu). -  As some people know my situation on YouTube, my channel does not make money and if you want to help me make better movies and quality, then be a patron (Remember every patron is displayed at the end of the movie).