Coat Bear

is creating Youtube videos

0

patrons

$0

per month
Tiers
Suporter
$1 or more per month
Hvis du donerer 1$ i måneden vil du få en shoutout i neste video og en megastor takk plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan kommer mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned) 
Big Suporter
$3 or more per month
Hvis du donerer 3$ i måneden vil du få en shoutot i de neste 2 videoene plus navnet ditt på de/den neste livestremen i totalt 2 timer og en megastor takk  plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan komme mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned)
Extra big Suporter
$5 or more per month
Hvis du donerer 5$ i måneden vil du få en shoutot i de neste 4 videoene plus navnet ditt på de/den neste livestremen i totalt 4 timer og en megastor takk  plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan komme mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned)
Super suporter
$10 or more per month
Hvis du donerer 10$ i måneden vil du få en shoutot i de neste 4 videoene plus navnet ditt på de/den neste livestremen i totalt 8 timer, du får også adde meg på snapchat og en megastor takk plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan komme mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned)
Legendary suporter
$35 or more per month
Hvis du donerer 35$ i måneden vil du få en shoutot i de neste 10 videoene plus navnet ditt på de/den neste livestremen i totalt 20 timer, Du vil få et personlig takkebrev av meg i posten(viktig at du skriver inne riktig adresse når du betaler) du får også adde meg på snapchat og en megastor takk plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan komme mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned)

Recent posts by Coat Bear

Tiers
Suporter
$1 or more per month
Hvis du donerer 1$ i måneden vil du få en shoutout i neste video og en megastor takk plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan kommer mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned) 
Big Suporter
$3 or more per month
Hvis du donerer 3$ i måneden vil du få en shoutot i de neste 2 videoene plus navnet ditt på de/den neste livestremen i totalt 2 timer og en megastor takk  plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan komme mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned)
Extra big Suporter
$5 or more per month
Hvis du donerer 5$ i måneden vil du få en shoutot i de neste 4 videoene plus navnet ditt på de/den neste livestremen i totalt 4 timer og en megastor takk  plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan komme mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned)
Super suporter
$10 or more per month
Hvis du donerer 10$ i måneden vil du få en shoutot i de neste 4 videoene plus navnet ditt på de/den neste livestremen i totalt 8 timer, du får også adde meg på snapchat og en megastor takk plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan komme mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned)
Legendary suporter
$35 or more per month
Hvis du donerer 35$ i måneden vil du få en shoutot i de neste 10 videoene plus navnet ditt på de/den neste livestremen i totalt 20 timer, Du vil få et personlig takkebrev av meg i posten(viktig at du skriver inne riktig adresse når du betaler) du får også adde meg på snapchat og en megastor takk plus at det blir lettere for meg og drive med arbeidet jeg gjør på youtube kanalen og at det oftere kan komme mere spennende videoer som kanskje koster meg litt og lage. (Husk at du kan avlsutte betalingen når som helst til og med om du bare vil være suporter 1 måned)