Martin Måsviken från MåsvikenForum

is creating Filosofi i Måsviken

0

patrons

$0

per month
Jag pratar om hur det är att vara människa i process, den process som kallas självkänndom.
Det är en filosofisk process och en terapeutisk process som leder oss ut ur omedvetenhet. Jag använder många verktyg för att processa mig själv och i det hoppas jag att det kan vara till nytta för andra människor. Jag har inte alla svar jag söker svar på mina frågor och du söker svar på dina frågor. Ta del av detta eller inte du bestämmer.
Välkommen
Tiers
Prenumerant
$5 or more per month
Prenumerera per månad
Jag pratar om hur det är att vara människa i process, den process som kallas självkänndom.
Det är en filosofisk process och en terapeutisk process som leder oss ut ur omedvetenhet. Jag använder många verktyg för att processa mig själv och i det hoppas jag att det kan vara till nytta för andra människor. Jag har inte alla svar jag söker svar på mina frågor och du söker svar på dina frågor. Ta del av detta eller inte du bestämmer.
Välkommen

Recent posts by Martin Måsviken från MåsvikenForum

Tiers
Prenumerant
$5 or more per month
Prenumerera per månad