Κώστας Σπίγγος is creating πεζό και έμμετρο λόγο
0
patrons
Γεννήθηκα στην Αθήνα και ζω στην Κέρκυρα. Είμαι νευρολόγος, διαγνώστης και σπανιότερα και θεραπευτής. Στοχαστικά και συγγραφικά δραστηριοποιούμενος, προσπαθώ να καταλάβω το μυαλό, το σώμα, τον κόσμο και τις σχέσεις τους.
Η μόνη μου πρόοδός; Έχω καταλάβει ότι καθετί το νέο που καταλαβαίνω για το μυαλό μου το αλλάζει, ώστε μετά να πρέπει να το καταλάβω εκ νέου.
Tiers
Μηνιαία πρόσβαση
$1 or more per month

Πρόσβαση στις κλειδωμένες αναρτήσεις (τουλάχιστον 4 νέες / μήνα) 

Goals
0% complete
To be here tomorrow
1 of 1
Γεννήθηκα στην Αθήνα και ζω στην Κέρκυρα. Είμαι νευρολόγος, διαγνώστης και σπανιότερα και θεραπευτής. Στοχαστικά και συγγραφικά δραστηριοποιούμενος, προσπαθώ να καταλάβω το μυαλό, το σώμα, τον κόσμο και τις σχέσεις τους.
Η μόνη μου πρόοδός; Έχω καταλάβει ότι καθετί το νέο που καταλαβαίνω για το μυαλό μου το αλλάζει, ώστε μετά να πρέπει να το καταλάβω εκ νέου.

Recent posts by Κώστας Σπίγγος

Tiers
Μηνιαία πρόσβαση
$1 or more per month

Πρόσβαση στις κλειδωμένες αναρτήσεις (τουλάχιστον 4 νέες / μήνα)