shawarmaland is creating Youtube videos
0
patrons
$0
per month
אהלן שלום חברים יקרים.
כאן מר שווארמהלנד וברוכים הבאים לפאטריאון שלי. 
כאן אתם יכולים לתרום לעמוד הזה ואני כמובן מחזיר לכם כתודה על התרומה. כל תרומה מהנמוך לגבוה אני מחזיר בזה שאני עושה בשבילך ורק אתה יכול לשמור אותם. אני מקווה מאוד שתהנה מיזה ושגם אשמח אותך יותר עם השירות שאני נותן בערוץ שלי וגם בעיקר בדף הזה שפה♡ 
אוהב את כולכם ושתהיה לכם אחלה יום, צהריים וכמובן ערב!
Tiers
יחידת התומכים
$1 or more per month
תמיכה זה תמיד טוב! אתם לא חייבים. אבל אם אתם רוצים כמובן תקבלו דברים מאוד מיוחדים שזה כמובן גם תוכן שהוא רק פה ורק אתם יכולים לגשת לדבר הזה!
הכוכבים במסך
$5 or more per month
רוצים את השם היפה שלכם בסרטון שלי טוב זה הסיכוי! אני אשים אתכם בסוף הסרטון ולהגיד תודה לכם על התמיכה שלכם♡!
אהלן שלום חברים יקרים.
כאן מר שווארמהלנד וברוכים הבאים לפאטריאון שלי. 
כאן אתם יכולים לתרום לעמוד הזה ואני כמובן מחזיר לכם כתודה על התרומה. כל תרומה מהנמוך לגבוה אני מחזיר בזה שאני עושה בשבילך ורק אתה יכול לשמור אותם. אני מקווה מאוד שתהנה מיזה ושגם אשמח אותך יותר עם השירות שאני נותן בערוץ שלי וגם בעיקר בדף הזה שפה♡ 
אוהב את כולכם ושתהיה לכם אחלה יום, צהריים וכמובן ערב!

Recent posts by shawarmaland

Tiers
יחידת התומכים
$1 or more per month
תמיכה זה תמיד טוב! אתם לא חייבים. אבל אם אתם רוצים כמובן תקבלו דברים מאוד מיוחדים שזה כמובן גם תוכן שהוא רק פה ורק אתם יכולים לגשת לדבר הזה!
הכוכבים במסך
$5 or more per month
רוצים את השם היפה שלכם בסרטון שלי טוב זה הסיכוי! אני אשים אתכם בסוף הסרטון ולהגיד תודה לכם על התמיכה שלכם♡!