Srpske Bitke are creating Dokumentarne video snimke
7

patrons

$29
per month
Srpske Bitke je youtube kanal koji se bavi istorijom i animiranjem raznih istorijskih događaja. Pokušaćemo da na njemu obuhvatimo sve istorijske periode i učinimo istoriju zanimljivijom. Zapratite naš rad i postanite patron da on bude što kvalitetniji.
Tiers
Vitez
$1 or more per month
 • Doniranjem 1$ postajete VITEZ!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
Knez
$3 or more per month
 • Doniranjem 3$ postajete KNEZ!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
Vojvoda
$5 or more per month
 • Doniranjem 5$ postajete VOJVODA!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
 • Dobijaćete obaveštenja na vašu e-mail adresu o projektima na kojima radimo. 
 • Vaše ime će se nalaziti na kraju svakog video snimka.
Despot
$10 or more per month
 • Doniranjem 10$ postajete DESPOT!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
 • Dobijaćete obaveštenja na vašu e-mail adresu o projektima na kojima radimo. 
 • Vaše ime će se nalaziti na kraju svakog video snimka.
 •  Možete da glasate koje projekte ćemo u budućnosti da pravimo.  (Uskoro!)
Kralj
$25 or more per month

 

 • Doniranjem 50$ postajete KRALJ!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
 • Dobijaćete obaveštenja na vašu e-mail adresu o projektima na kojima radimo. 
 • Vaše ime će se nalaziti na kraju svakog video snimka.
 • Možete da glasate koje projekte ćemo u budućnosti da pravimo. (Uskoro!)
Imperator
$50 or more per month
 • Doniranjem 50$ postajete IMPERATOR!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
 • Dobijaćete obaveštenja na vašu e-mail adresu o projektima na kojima radimo. 
 • Možete da glasate koje projekte ćemo u budućnosti da pravimo. (Uskoro!)
 • Vaše ime će se nalaziti na kraju svakog video snimka.
 • Imate pravo da predložite jednu temu koju ćemo mi obraditi. (Ukoliko je u našoj moći)
Goals
$29 of $150 per month
Kada bi dostigli cifru od 150$ počeli bi da pravimo serijal "Dušanova Osvajanja" koji bi prikazivao život prvog srpskog cara Stefan Dušana, i detaljno kroz animaciju objasnili čitavu njegovu vladavinu do smrti 1355. godine.
1 of 2
Srpske Bitke je youtube kanal koji se bavi istorijom i animiranjem raznih istorijskih događaja. Pokušaćemo da na njemu obuhvatimo sve istorijske periode i učinimo istoriju zanimljivijom. Zapratite naš rad i postanite patron da on bude što kvalitetniji.

Recent posts by Srpske Bitke

Tiers
Vitez
$1 or more per month
 • Doniranjem 1$ postajete VITEZ!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
Knez
$3 or more per month
 • Doniranjem 3$ postajete KNEZ!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
Vojvoda
$5 or more per month
 • Doniranjem 5$ postajete VOJVODA!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
 • Dobijaćete obaveštenja na vašu e-mail adresu o projektima na kojima radimo. 
 • Vaše ime će se nalaziti na kraju svakog video snimka.
Despot
$10 or more per month
 • Doniranjem 10$ postajete DESPOT!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
 • Dobijaćete obaveštenja na vašu e-mail adresu o projektima na kojima radimo. 
 • Vaše ime će se nalaziti na kraju svakog video snimka.
 •  Možete da glasate koje projekte ćemo u budućnosti da pravimo.  (Uskoro!)
Kralj
$25 or more per month

 

 • Doniranjem 50$ postajete KRALJ!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
 • Dobijaćete obaveštenja na vašu e-mail adresu o projektima na kojima radimo. 
 • Vaše ime će se nalaziti na kraju svakog video snimka.
 • Možete da glasate koje projekte ćemo u budućnosti da pravimo. (Uskoro!)
Imperator
$50 or more per month
 • Doniranjem 50$ postajete IMPERATOR!  
 • Imate dozvolu pristupa videu 24h ranije od njegovog objaviljivanja na yt.
 • Vaše ime će se nalaziti u opisu svih video snimaka koji tog meseca budu objavljeni.
 • Dobijaćete obaveštenja na vašu e-mail adresu o projektima na kojima radimo. 
 • Možete da glasate koje projekte ćemo u budućnosti da pravimo. (Uskoro!)
 • Vaše ime će se nalaziti na kraju svakog video snimka.
 • Imate pravo da predložite jednu temu koju ćemo mi obraditi. (Ukoliko je u našoj moći)