TSAGEDAR

is creating Kutilství:) / DIY videos

Select a membership level

dobrovolník / volunteer
$1
per month
Dobrý pocit s podpory kanálu TSAGEDAR :) Díky!!! /

Your good feeling of supporting TSAGEDAR :) Thanks!!!

1

patron

$1

per month

About

Ahoj:)

zdravím všechny, kteří se do-klikali až sem.Pokud by Vás přepadlo nutkání přispět nějaký ten peníz na mou tvorbu nebudu Vám rozhodně bránit. Nemá cenu tady slibovat, že za tolik a tolik peněz bude tolik a tolik videí, neboť se velmi dobře znám a vím jak by to dopadlo:) . Nevím jak pro ostatní tvůrce, ale pro mě je výroba videa mnohdy větší "peklo", než výroba samotného výrobku. Každý projekt je jiný, ale ve výsledku jsou to desítky hodin práce, což jsem si nikdy předtím neuvědomoval dokud jsem nevytvořil svoje první video.

Budu se snažit zde postupně nahrávat plány a nákresy některých svých výtvorů o které si celkem hojně píšete a Vy, pokud budete chtít mi můžete (nemusíte) přispět nějakou tu korunu, která bude použita buď na složitější a dražší projekty nebo na zlepšení dílny, kde jak je známo, je pořád co zlepšovat:)

Děkuji všem za podporu

TSAGEDAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello:)

I greet everyone who has come here. If you would like to contribute some money to my work I will definitely not defend you. There is no point in promising that so much and so much money will be for so many videos because I know and know that I can not keep it :). I do not know for other creators, but for me the production of video is often more "hell" than making the product itself. Each project is different, but the result is tens of hours of work, which I never realized until I created my first video.
I will try to gradually record the plans and drawings of some of my creations that you write a great deal about, and you, if you will, want to contribute some money that will be used either for more complex and costly projects or for the improvement of the workshop. Because there is always something to improve in the workshop :)
Thank you for your support

TSAGEDAR

Goals
$1 of $1 per month
První neohrožená duše :) Díky !!!
------------------------------------
The first non-threatened soul :) Thanks !!!
1 of 1

Recent posts by TSAGEDAR

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits