TheRider23

is creating Motorcycle videos

Select a membership level

Level 1 Patreon membership
$1
per month
With this montly subscribtion you well have access to patreon only posts, you will gain access to the patreon only community and you could vote in the patreon polls. Thank you! Your support is highly appreciated!
С този месечен абонамент ще получите достъп до постове достъпни само за патрони, също така ще получите достъп до общността от патрони, както и възможност да гласувате в анкети, които отново са достъпни само за патрони. Благодаря Ви! Подкрепата Ви е високо оценена!
Level 2 Patreon membership
$3
per month
With this membership will gain the benefits from Level 1 plus some behind the scenes content as well as work in progress updates. Thank you! Your support is highly appreciated!
С този абонамент ще получите привилегиите от Ниво 1, а в допълнение към тях ще получавате снимки и кратки видеа от работата по създаването на видеата. Благодаря Ви! Подкрепата Ви е високо оценена!
Level 3 Patreon membership
$5
per month
In Level 3 membership you will gain the benefits from the previous level, as well as unedited videos that never get published. Also, you will receive my personal email adress so you can ask me some specific questions and get my help for the case you need it. Thank you! Your support is highly appreciated!
При членство в ниво 3 ще получите ползите от предишното ниво, както и нередактирани видеоклипове, които никога не се публикуват. Също така ще получите моя личен имейл адрес, за да можете да ми зададете някои конкретни въпроси и да получите моята помощ за по-специфични случаи, в който имате нужда. Благодаря Ви! Вашата подкрепа е високо оценена!

0

patrons

About

Hello! I am a motorcycle enthusiast! I'm making motorcycle videos to share my passion with you! In my videos you can see beautilful and unique places, as well as crazy moto stuff, raw action on the streets, riding different type of motorcycles and some reviews about them as well as reviews about motorcycle gear, tires and all the stuff related to the two wheel passion! I know how hard you earn you money and I'm not begging you to help me, but if you like the videos i make and you find some value in them then why not?

Your support is appreciated and helps me to follow my dream and share my passion with you! Thank you!

Здравейте! Аз съм запален моторист и реших да започна да правя мото видеа, за да споделя страстта си с вас! В моите видеа ще намерите красиви и уникални места, гледки и природа от нашата прекрасна родина, също както и дивотии, улични състезания и други подобни. Ще има видеа с различни мотори, личното ми мнение за тях, както и мнение за гуми, екипировка и всичко свързано със страстта на две колела! Знам с какъв труд печелите парите си и не прося някаква милостиня от вас, но ако харесвате видеата ми и ги намирате за полезни тогава защо да не дарите малка сумичка?

Вашата подкрепа е високо оценена и ми помага да следвам мечтите си и да споделям страстта си с вас!
Благодаря ви!
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Image
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Image

Recent posts by TheRider23

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits