TheRider23

is creating Motorcycle videos

0

patrons
Tiers
Level 1 Patreon membership
$1 per month
With this montly subscribtion you well have access to patreon only posts, you will gain access to the patreon only community and you could vote in the patreon polls. Thank you! Your support is highly appreciated!
С този месечен абонамент ще получите достъп до постове достъпни само за патрони, също така ще получите достъп до общността от патрони, както и възможност да гласувате в анкети, които отново са достъпни само за патрони. Благодаря Ви! Подкрепата Ви е високо оценена!
Level 2 Patreon membership
$3 per month
With this membership will gain the benefits from Level 1 plus some behind the scenes content as well as work in progress updates. Thank you! Your support is highly appreciated!
С този абонамент ще получите привилегиите от Ниво 1, а в допълнение към тях ще получавате снимки и кратки видеа от работата по създаването на видеата. Благодаря Ви! Подкрепата Ви е високо оценена!
Level 3 Patreon membership
$5 per month
In Level 3 membership you will gain the benefits from the previous level, as well as unedited videos that never get published. Also, you will receive my personal email adress so you can ask me some specific questions and get my help for the case you need it. Thank you! Your support is highly appreciated!
При членство в ниво 3 ще получите ползите от предишното ниво, както и нередактирани видеоклипове, които никога не се публикуват. Също така ще получите моя личен имейл адрес, за да можете да ми зададете някои конкретни въпроси и да получите моята помощ за по-специфични случаи, в който имате нужда. Благодаря Ви! Вашата подкрепа е високо оценена!
Family member
$15 per month
This is the highest membership you could join! Congratulations you are part of TheRider23 family! With this membership the benefits you gain are level 3's plus my personal phone number, so we can conect through viber, whatsapp or whatever, have chat together, etc. Also, we could plan and organise moto trips together! Thank you for being part of the family!
Това е най-високото членство, в което можете да се присъедините! Поздравления, вече сте част от семейството на TheRider23! С това членство ползите, които печелите, са ниво 3 плюс моя личен телефонен номер, така че можем да се свържем чрез viber, WhatsApp или други подобни, да разговаряме заедно и т.н. Освен това можем да планираме и организираме мото пътувания заедно! Благодаря Ви, че сте част от семейството!

Posts

Tiers
Level 1 Patreon membership
$1 per month
With this montly subscribtion you well have access to patreon only posts, you will gain access to the patreon only community and you could vote in the patreon polls. Thank you! Your support is highly appreciated!
С този месечен абонамент ще получите достъп до постове достъпни само за патрони, също така ще получите достъп до общността от патрони, както и възможност да гласувате в анкети, които отново са достъпни само за патрони. Благодаря Ви! Подкрепата Ви е високо оценена!
Level 2 Patreon membership
$3 per month
With this membership will gain the benefits from Level 1 plus some behind the scenes content as well as work in progress updates. Thank you! Your support is highly appreciated!
С този абонамент ще получите привилегиите от Ниво 1, а в допълнение към тях ще получавате снимки и кратки видеа от работата по създаването на видеата. Благодаря Ви! Подкрепата Ви е високо оценена!
Level 3 Patreon membership
$5 per month
In Level 3 membership you will gain the benefits from the previous level, as well as unedited videos that never get published. Also, you will receive my personal email adress so you can ask me some specific questions and get my help for the case you need it. Thank you! Your support is highly appreciated!
При членство в ниво 3 ще получите ползите от предишното ниво, както и нередактирани видеоклипове, които никога не се публикуват. Също така ще получите моя личен имейл адрес, за да можете да ми зададете някои конкретни въпроси и да получите моята помощ за по-специфични случаи, в който имате нужда. Благодаря Ви! Вашата подкрепа е високо оценена!
Family member
$15 per month
This is the highest membership you could join! Congratulations you are part of TheRider23 family! With this membership the benefits you gain are level 3's plus my personal phone number, so we can conect through viber, whatsapp or whatever, have chat together, etc. Also, we could plan and organise moto trips together! Thank you for being part of the family!
Това е най-високото членство, в което можете да се присъедините! Поздравления, вече сте част от семейството на TheRider23! С това членство ползите, които печелите, са ниво 3 плюс моя личен телефонен номер, така че можем да се свържем чрез viber, WhatsApp или други подобни, да разговаряме заедно и т.н. Освен това можем да планираме и организираме мото пътувания заедно! Благодаря Ви, че сте част от семейството!