Unirea - ODIP is creating events
2

patrons

$12
per month
UNIREA - ODIP este o asociaţie obştească neguvernamentală (ONG), apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, cu scopul de a promova valorile naționale românești și de a realiza reîntregirea neamului românesc.
Tiers
Pledge $10 or more per month
Pledge $20 or more per month
Pledge $30 or more per month
Pledge $40 or more per month
Pledge $50 or more per month
Pledge $100 or more per month
Goals
2 of 40 patrons
Organizarea a câte unui eveniment lunar de promovare a valorilor naționale românești
1 of 4
UNIREA - ODIP este o asociaţie obştească neguvernamentală (ONG), apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, cu scopul de a promova valorile naționale românești și de a realiza reîntregirea neamului românesc.

Recent posts by Unirea - ODIP

Tiers
Pledge $10 or more per month
Pledge $20 or more per month
Pledge $30 or more per month
Pledge $40 or more per month
Pledge $50 or more per month
Pledge $100 or more per month