Annemiek Steur is creating Fantasy books for teenagers
0
patrons
$0
per creation
(English/Nederlands/中文)
Welkom, medeliefhebber van fantasy boeken. We weten allemaal dat het veel tijd en geld kost om een boek uit te geven. Ik heb lange tijd op eigen benen gestaan en investeringen uit mijn studiefinanciering en opbrengsten van boeken gehaald. Dit komt uit een gewoonte van het niet accepteren van hulp, omdat het anders "geen echt succes" is. Daar wil ik verandering in brengen. Het zelf doen is nog steeds mijn uitgangspunt, maar voor ieder die een jonge en ambitieuze Nederlandse selfpubber (1996) wil ondersteunen, bied ik hier daar de mogelijkheid toe.

Welcome fellow fantasy book lover. We all know publishing a book costs a lot of time and money. For quite some time I have relied on student loans and profits from selling my work to invest in publishing books. This stems from a habit of not accepting help, because how could I otherwise be "genuinely successful?" I'd like to change that. Relying on my capabilities and resources is still my main focus, but for each of you who wants to support a young and ambitious Dutch self pubber (1996) the opportunity to make a difference.

欢迎,喜欢科幻小说者。大家都知道出版要花很多时间与钱。以前,我一直靠助学贷款与卖书的利润来投资出版书。这源自于不愿意受到帮助的行为,要不然我怎么真正的成功呢?这要变化。靠我自己的能力与资源还是我理由的办法,可是如果你想支持又年轻又有雄心的荷兰作者/出版者 (1996)我想给你这个方法。
Tiers
Writers of the world, unite!
$1 or more per creation
Your name in my next book
$5 or more per creation
Personalized fantasy story (EN/NL)
$8 or more per creation only 5 left

In English/Dutch, about 1500-2000 words

Goals
$0 of $100 per creation
When I reach this goal, I'll start a monthly podcast about the ins and outs about writing fantasy and publishing in Dutch with special guests.
1 of 3
(English/Nederlands/中文)
Welkom, medeliefhebber van fantasy boeken. We weten allemaal dat het veel tijd en geld kost om een boek uit te geven. Ik heb lange tijd op eigen benen gestaan en investeringen uit mijn studiefinanciering en opbrengsten van boeken gehaald. Dit komt uit een gewoonte van het niet accepteren van hulp, omdat het anders "geen echt succes" is. Daar wil ik verandering in brengen. Het zelf doen is nog steeds mijn uitgangspunt, maar voor ieder die een jonge en ambitieuze Nederlandse selfpubber (1996) wil ondersteunen, bied ik hier daar de mogelijkheid toe.

Welcome fellow fantasy book lover. We all know publishing a book costs a lot of time and money. For quite some time I have relied on student loans and profits from selling my work to invest in publishing books. This stems from a habit of not accepting help, because how could I otherwise be "genuinely successful?" I'd like to change that. Relying on my capabilities and resources is still my main focus, but for each of you who wants to support a young and ambitious Dutch self pubber (1996) the opportunity to make a difference.

欢迎,喜欢科幻小说者。大家都知道出版要花很多时间与钱。以前,我一直靠助学贷款与卖书的利润来投资出版书。这源自于不愿意受到帮助的行为,要不然我怎么真正的成功呢?这要变化。靠我自己的能力与资源还是我理由的办法,可是如果你想支持又年轻又有雄心的荷兰作者/出版者 (1996)我想给你这个方法。

Recent posts by Annemiek Steur

Tiers
Writers of the world, unite!
$1 or more per creation
Your name in my next book
$5 or more per creation
Personalized fantasy story (EN/NL)
$8 or more per creation only 5 left

In English/Dutch, about 1500-2000 words