Apple Tree Studying is creating learning
0
patrons
$0
per month
Ahojte !

Cieľ tohto projektu je podporiť edukatívnu stránku pre študentov, učiteľov a samoukov, na ktorej sa nachádzajú materiály k dejepisu, geografii a občianskej náuke. Všetky financie budú použité na rozvoj projektu napr. kúpa vlastnej domény, propagácia.
Tiers
Pledge $1 or more per month
MENO V TITULKÁCH
Vaše meno alebo prezývka sa objaví v titulkách pri našich nasledujúcich videách v mesiaci, v ktorom nás podporíte.Pledge $3 or more per month
MENO V SIENI SLÁVY
Vaše meno alebo prezývka sa objaví v Sieni Slávy na našej stránke spolu s čiastkou, ktorú ste nám venovali. Tento zoznam mien na stránke sa nebude vymazávať a vaše meno na nej už ostane navždy+ predchádzajúca odmena.
Goals
$0 of $13 per month
Kúpa vlastnej domény

Vlastná doména by nám dovolila pridať na stránku väčšie množstvo obsahu, odstránila by reklamu z našej stránky
1 of 1
Ahojte !

Cieľ tohto projektu je podporiť edukatívnu stránku pre študentov, učiteľov a samoukov, na ktorej sa nachádzajú materiály k dejepisu, geografii a občianskej náuke. Všetky financie budú použité na rozvoj projektu napr. kúpa vlastnej domény, propagácia.

Recent posts by Apple Tree Studying

Tiers
Pledge $1 or more per month
MENO V TITULKÁCH
Vaše meno alebo prezývka sa objaví v titulkách pri našich nasledujúcich videách v mesiaci, v ktorom nás podporíte.Pledge $3 or more per month
MENO V SIENI SLÁVY
Vaše meno alebo prezývka sa objaví v Sieni Slávy na našej stránke spolu s čiastkou, ktorú ste nám venovali. Tento zoznam mien na stránke sa nebude vymazávať a vaše meno na nej už ostane navždy+ predchádzajúca odmena.