Tran Cong Danh

Tran Cong Danh

is creating Video, Vlog

0

patrons

$0

per null
Xin chào mọi người, tôi là Công Danh Trần. Tôi là một YouTuber. Tôi làm rất nhiều video trên YouTube nhưng Vì lí do là kinh phí không đủ nên tôi không thể nào làm ra nhiều video đầu tư mà tôi dự định làm cho các bạn được. Vì vậy, tôi đến đây để nhờ sự hỗ trợ từ mọi người. Xin hãy ủng hộ tôi trên Patreon. Cảm ơn các bạn !

Hello everyone, my name is Cong Danh Tran. I'm a YouTuber. I create a lot of videos on YouTube but Because I don't have much money so I can't create lots of High Quality video to you. So, I came here because I need you. Please support me on Patreon. Thank you !

My YouTube URL: https://www.youtube.com/bushlundz
Tiers
Behind The Sense
$3 or more per creation
  • When you Become A Patreon, you will see a lot of photos and videos behind the sense. 
Xin chào mọi người, tôi là Công Danh Trần. Tôi là một YouTuber. Tôi làm rất nhiều video trên YouTube nhưng Vì lí do là kinh phí không đủ nên tôi không thể nào làm ra nhiều video đầu tư mà tôi dự định làm cho các bạn được. Vì vậy, tôi đến đây để nhờ sự hỗ trợ từ mọi người. Xin hãy ủng hộ tôi trên Patreon. Cảm ơn các bạn !

Hello everyone, my name is Cong Danh Tran. I'm a YouTuber. I create a lot of videos on YouTube but Because I don't have much money so I can't create lots of High Quality video to you. So, I came here because I need you. Please support me on Patreon. Thank you !

My YouTube URL: https://www.youtube.com/bushlundz

Recent posts by Tran Cong Danh

Tiers
Behind The Sense
$3 or more per creation
  • When you Become A Patreon, you will see a lot of photos and videos behind the sense.