Carl Morris

is creating gemau, gwefannau, a phethau neis ar-lein

0

patrons

$0

per month

About

Y nod

Y nod yw i gynnal gwefannau, prosiectau, gemau a phethau hwyl tu allan i'r sefydliadau arferol, ac i ddatblygu'r Gymraeg ar-lein bob dydd.

Prosiectau

Dw i'n cynnal nifer o bethau, a'r rhan fwyaf wedi bod ar sail wirfoddol hyd yn hyn, megis...

Gemau a diferion

Gwefannau amlgyfranog

Botiau Twitter arbrofol

... ac yn gofyn yn garedig am eich cefnogaeth er mwyn parhau a gwneud mwy!

Y dyfodol agos

Bydd eich arian yn fy helpu i ddatblygu rhagor o bethau neis... Os ydw i'n cael digon yn fisol byddaf i'n lansio mwy o gemau a chreu gwefan ganolog ar gyfer gemau a phethau hwyl o bob math.

Diolch o galon i chi am ddarllen a chyfrannu.
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits