Caulidle Keto

is creating youtube videos

0

patrons

$0

per month

About Caulidle Keto

Cám ơn bạn đã có ý định ủng hộ cho Caulidle. Có thể không phải hôm nay nhưng lần tới làm từ thiện, hãy nhớ tới bọn tớ nhé :D
Goals
$0 of $100 per month
Khi đạt 100$/tháng, nhóm mình sẽ ra video đều đặn 1 tuần 1 lần. Hãy ủng hộ bọn mình nhé. 
1 of 1

Recent posts by Caulidle Keto