Cymraeg Welsh

is creating Welsh language content for Welsh learners and speakers

0

patrons

$0

per month

Croeso mawr i chi gyd! | Huge welcome to you all!

[ENGLISH BELOW]

Mae CymraegWelsh yma i ledu'r gair am yr iaith Gymraeg, un gair ar y tro!

Mae gwerth iaith yn fwy na'i geiriau. Caiff ein diwylliant, ein hunaniaeth, ein traddodiadau, y cyfansoddiad o'n cymuned i gyd eu cyfleu drwy ein hiaith.

Gan ddefnyddio'r iaith Gymraeg a gan fuddsoddi ynddi, y byddwch chi'n ran o'r gymuned honna, a'i hanes a'i thraddodiadau.


Rydym am gynorthwyo pobl i ddysgu a defnyddio'u Cymraeg wrth agor y drws i eraill o Gymru ac o'r byd, beth bynnag eu sefyllfa, gael o hyd iddi. Rhodd yw ein hiaith, un a ddylsai fod ar gael i bawb, nid un i'w cholli.

Gan fuddsoddi yn yr iaith, buddsoddi yn ei dyfodol y byddwch chi, wrth fwynhau'r llawenydd a ddaw drwy wneud, naill ai ar eich bywyd chi neu ar fywydau eraill.

Trydar: www.twitter.com/_cymraegwelsh
Ffesbwc: www.facebook.com/CymWel
Instagram: www.instagram.com/cymraegwelsh


----------------------------------------------------------

CymraegWelsh is here to spread the word about Welsh, one word at a time!

Language should not be considered just words. It's the manifestation of our culture, our traditions, our whole history, the unification of a cultural identity that creates what we are as a cultural community - It's all embodied in our language.

Using and investing in the Welsh language means you become part of that community, cultural history and tradition.

We want to help people enjoy, learn and use their Welsh while exposing more people to our beautiful language from all walks of life and all parts of Wales and the world. Our language and culture should be our gift to the world, not lost to the world.

By investing in the language you are investing in its future, being part of that future and enjoying the gifts the language can impart on your life and others lives.

Twitter: www.twitter.com/_cymraegwelsh
Facebook: www.facebook.com/CymWel
Instagram: www.instagram.com/cymraegwelsh

Tiers
Mesen ar gyfer yr iaith | Acorn
$5 or more per month

Mae'r iaith yn tyfu fel y derwen. Pobl yw'r fesen.

Language grows like an oak tree. People are the acorn.


Diolch mawr am fod mesen ar gyfer yr Gymraeg.

Massive thanks for being an acorn for the language.

Arwr Cymraeg | Language Hero
$10 or more per month

[£7.50approx]


Rydych yn Arwr ar gyfer yr iaith, gyda eich helpu chi gallwn ni mwy i helpu dysgwyr ac hefyd yn helpu'r Gymraeg i tyfu. Rydym yn diolchgar fawr iawn am pobl fel chi. Diolch o galon!


You are a hero for the language, and with your help we can do more for learners as well as help grow the language. We are very grateful on behalf of the language for people like you, Diolch yn fawr!

Goals
0 of 100 patrons
Pan fyddwn ni'n denu 100 noddwr, byddwn yn cyfro ein costau i gyd a gallwn ni barhau yn ddi-dor gyda'n cynnwys cyfredol.

When we reach 100 Patrons we will be covering all our costs and can continue uninterrupted with our current content.
1 of 6

Croeso mawr i chi gyd! | Huge welcome to you all!

[ENGLISH BELOW]

Mae CymraegWelsh yma i ledu'r gair am yr iaith Gymraeg, un gair ar y tro!

Mae gwerth iaith yn fwy na'i geiriau. Caiff ein diwylliant, ein hunaniaeth, ein traddodiadau, y cyfansoddiad o'n cymuned i gyd eu cyfleu drwy ein hiaith.

Gan ddefnyddio'r iaith Gymraeg a gan fuddsoddi ynddi, y byddwch chi'n ran o'r gymuned honna, a'i hanes a'i thraddodiadau.


Rydym am gynorthwyo pobl i ddysgu a defnyddio'u Cymraeg wrth agor y drws i eraill o Gymru ac o'r byd, beth bynnag eu sefyllfa, gael o hyd iddi. Rhodd yw ein hiaith, un a ddylsai fod ar gael i bawb, nid un i'w cholli.

Gan fuddsoddi yn yr iaith, buddsoddi yn ei dyfodol y byddwch chi, wrth fwynhau'r llawenydd a ddaw drwy wneud, naill ai ar eich bywyd chi neu ar fywydau eraill.

Trydar: www.twitter.com/_cymraegwelsh
Ffesbwc: www.facebook.com/CymWel
Instagram: www.instagram.com/cymraegwelsh


----------------------------------------------------------

CymraegWelsh is here to spread the word about Welsh, one word at a time!

Language should not be considered just words. It's the manifestation of our culture, our traditions, our whole history, the unification of a cultural identity that creates what we are as a cultural community - It's all embodied in our language.

Using and investing in the Welsh language means you become part of that community, cultural history and tradition.

We want to help people enjoy, learn and use their Welsh while exposing more people to our beautiful language from all walks of life and all parts of Wales and the world. Our language and culture should be our gift to the world, not lost to the world.

By investing in the language you are investing in its future, being part of that future and enjoying the gifts the language can impart on your life and others lives.

Twitter: www.twitter.com/_cymraegwelsh
Facebook: www.facebook.com/CymWel
Instagram: www.instagram.com/cymraegwelsh

Recent posts by Cymraeg Welsh

Tiers
Mesen ar gyfer yr iaith | Acorn
$5 or more per month

Mae'r iaith yn tyfu fel y derwen. Pobl yw'r fesen.

Language grows like an oak tree. People are the acorn.


Diolch mawr am fod mesen ar gyfer yr Gymraeg.

Massive thanks for being an acorn for the language.

Arwr Cymraeg | Language Hero
$10 or more per month

[£7.50approx]


Rydych yn Arwr ar gyfer yr iaith, gyda eich helpu chi gallwn ni mwy i helpu dysgwyr ac hefyd yn helpu'r Gymraeg i tyfu. Rydym yn diolchgar fawr iawn am pobl fel chi. Diolch o galon!


You are a hero for the language, and with your help we can do more for learners as well as help grow the language. We are very grateful on behalf of the language for people like you, Diolch yn fawr!