DAROM

is creating mass social events and community building

2

patrons

$2

per creation
Kam “Darom” skirs Jūsų paaukotas lėšas?
 • Pinigai bus skiriami DAROM projektų administravimui
 • “Darom” negauna jokių lėšų iš valstybės
 • Nors “Darom” remiasi savanoriais, likus keliems mėnesiams iki “Darom” akcijos tiesiog būtina pasamdyti laikinus darbuotojus, kuriuos atrenkame iš mūsų savanorių, daugiausiai studentų
DAROM 1000 projektų
 • “Darom 1000 projektų” - balandžio 22 d. startuoja mūsų naujas projektas skirtas Lietuvos nepriklausomybės 100-ečio paminėjimui. Savivaldybės, mokyklos ir indivindualūs žmonės įgyvendins savo projektus įvairiausiose srityse - meno, sporto, socialinėje ir t.t.

Kaip bus atsiskaitoma už lėšų panaudojimą ir skaidrumo principai
 • Mėnesiniuose “postuose” mes pridėsime savo praeito mėnesio išlaidų ataskaitą
www.mesdarom.lt iki birželio 1 d. įdėsime savo metines ataskaitas už 2014-2016 metus


Tiers
Padėka
$1 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą
Darom Bičiulis
$2 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
Darom Super bičiulis
$5 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
 • Darom Super Bičiulio statusas ir įrašas Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
Darom Super Bičiulis Plius
$10 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą.
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t. 
 • Darom Super Bičiulio statusas ir įrašas Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
 • Darom marškinėliai (iki rugsėjo 1 d.)
Darom Super bičiulis + vieta darom bičiulių taryboje
$20 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą.
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
 • Darom Super Bičiulio statusas
 • Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
 • Darom marškinėliai (iki rugsėjo 1 d.)
 • Vieta Darom bičiulių Taryboje.
 • Kvietimai į reguliarius susitikimus su organizatoriais.
Darom Super Super bičiulis ir vieta Super Super Bičiulių taryboje.
$50 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą.
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
 • Darom Super Bičiulio statusas
 • Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
 • Darom marškinėliai (iki rugsėjo 1 d.)
 • Vieta Darom bičiulių Taryboje.
 • Kvietimai į reguliarius susitikimus su organizatoriais.
 • Super Super Bičiulio statusas. 
 • Vieta Super Super Bičiulių taryboje.
Darom Super Super bičiulis ir vieta Super Super Bičiulių taryboje.
$100 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą.
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
 • Darom Super Bičiulio statusas
 • Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
 • Darom marškinėliai (iki rugsėjo 1 d.)
 • Vieta Darom bičiulių Taryboje.
 • Kvietimai į reguliarius susitikimus su organizatoriais.
 • Super Super Bičiulio statusas.
 • Vieta Super Super Bičiulių taryboje.
Kam “Darom” skirs Jūsų paaukotas lėšas?
 • Pinigai bus skiriami DAROM projektų administravimui
 • “Darom” negauna jokių lėšų iš valstybės
 • Nors “Darom” remiasi savanoriais, likus keliems mėnesiams iki “Darom” akcijos tiesiog būtina pasamdyti laikinus darbuotojus, kuriuos atrenkame iš mūsų savanorių, daugiausiai studentų
DAROM 1000 projektų
 • “Darom 1000 projektų” - balandžio 22 d. startuoja mūsų naujas projektas skirtas Lietuvos nepriklausomybės 100-ečio paminėjimui. Savivaldybės, mokyklos ir indivindualūs žmonės įgyvendins savo projektus įvairiausiose srityse - meno, sporto, socialinėje ir t.t.

Kaip bus atsiskaitoma už lėšų panaudojimą ir skaidrumo principai
 • Mėnesiniuose “postuose” mes pridėsime savo praeito mėnesio išlaidų ataskaitą
www.mesdarom.lt iki birželio 1 d. įdėsime savo metines ataskaitas už 2014-2016 metus


Recent posts by DAROM

Tiers
Padėka
$1 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą
Darom Bičiulis
$2 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
Darom Super bičiulis
$5 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
 • Darom Super Bičiulio statusas ir įrašas Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
Darom Super Bičiulis Plius
$10 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą.
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t. 
 • Darom Super Bičiulio statusas ir įrašas Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
 • Darom marškinėliai (iki rugsėjo 1 d.)
Darom Super bičiulis + vieta darom bičiulių taryboje
$20 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą.
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
 • Darom Super Bičiulio statusas
 • Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
 • Darom marškinėliai (iki rugsėjo 1 d.)
 • Vieta Darom bičiulių Taryboje.
 • Kvietimai į reguliarius susitikimus su organizatoriais.
Darom Super Super bičiulis ir vieta Super Super Bičiulių taryboje.
$50 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą.
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
 • Darom Super Bičiulio statusas
 • Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
 • Darom marškinėliai (iki rugsėjo 1 d.)
 • Vieta Darom bičiulių Taryboje.
 • Kvietimai į reguliarius susitikimus su organizatoriais.
 • Super Super Bičiulio statusas. 
 • Vieta Super Super Bičiulių taryboje.
Darom Super Super bičiulis ir vieta Super Super Bičiulių taryboje.
$100 or more per creation
 • Mūsų padėka.
 • Darom Bičiulio statusas.
 • Reguliarus laiškas-ataskaita apie nuveiktus ir planuojamus darbus bei lėšų panaudojimą.
 • Galimybė balsuoti dėl Darom strateginių veiklos krypčių, naujų projektų ir t.t.
 • Darom Super Bičiulio statusas
 • Darom garbės lentoje www.mesdarom.lt (iki rugsėjo 1 d.)
 • Darom marškinėliai (iki rugsėjo 1 d.)
 • Vieta Darom bičiulių Taryboje.
 • Kvietimai į reguliarius susitikimus su organizatoriais.
 • Super Super Bičiulio statusas.
 • Vieta Super Super Bičiulių taryboje.