Доза Знание is creating Podcasts, animations
0
patrons
$0
per month
Ние сме млади българи, целящи да мотивираме и обогатим знанията на нашата публика, като правим резюмета на книги за личностно развитие и подкасти с успешни българи.
Ние сме млади българи, целящи да мотивираме и обогатим знанията на нашата публика, като правим резюмета на книги за личностно развитие и подкасти с успешни българи.

Recent posts by Доза Знание