Εγχειρίδια Μηχανικής

is creating Εκπαιδευτικά Βίντεο

2

patrons
Μία συλλογή επιστημονικού και διδακτικού υλικού των βασικών αρχών που διέπουν τα αντικείμενα του Πολιτικού και Μηχανολόγου Μηχανικού.
Tiers
1.00$ για κάθε νέο βίντεο
$1 or more per creation
Δώστε το κίνητρο να ανεβάσω και άλλα βίντεο
2.00$ για κάθε νέο βίντεο
$2 or more per creation
 Δώστε καλύτερο κίνητρο να ανεβάσω και άλλα βίντεο 
3.00$ για κάθε νέο βίντεο
$3 or more per creation
 Δώστε πολύ καλύτερο κίνητρο να ανεβάσω και άλλα βίντεο 
Goals
2 of 10 patrons
Στους 10 patreons, θα ξαναρχίσω να ασχολούμαι σημαντικά με το κανάλι. Εγγυώμαι 1 βίντεο/μήνα.
1 of 3
Μία συλλογή επιστημονικού και διδακτικού υλικού των βασικών αρχών που διέπουν τα αντικείμενα του Πολιτικού και Μηχανολόγου Μηχανικού.

Recent posts by Εγχειρίδια Μηχανικής

Tiers
1.00$ για κάθε νέο βίντεο
$1 or more per creation
Δώστε το κίνητρο να ανεβάσω και άλλα βίντεο
2.00$ για κάθε νέο βίντεο
$2 or more per creation
 Δώστε καλύτερο κίνητρο να ανεβάσω και άλλα βίντεο 
3.00$ για κάθε νέο βίντεο
$3 or more per creation
 Δώστε πολύ καλύτερο κίνητρο να ανεβάσω και άλλα βίντεο