Εγχειρίδια Μηχανικής

is creating Εκπαιδευτικά Βίντεο

Select a membership level

1.00$ για κάθε νέο βίντεο
$1
per creation
Δώστε το κίνητρο να ανεβάσω και άλλα βίντεο
2.00$ για κάθε νέο βίντεο
$2
per creation
 Δώστε καλύτερο κίνητρο να ανεβάσω και άλλα βίντεο 
3.00$ για κάθε νέο βίντεο
$3
per creation
 Δώστε πολύ καλύτερο κίνητρο να ανεβάσω και άλλα βίντεο 

2

patrons

About

Μία συλλογή επιστημονικού και διδακτικού υλικού των βασικών αρχών που διέπουν τα αντικείμενα του Πολιτικού και Μηχανολόγου Μηχανικού.
Goals
2 of 10 patrons
Στους 10 patreons, θα ξαναρχίσω να ασχολούμαι σημαντικά με το κανάλι. Εγγυώμαι 1 βίντεο/μήνα.
1 of 3

Recent posts by Εγχειρίδια Μηχανικής

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits