English Buddy Live!

English Buddy Live!

is creating videos

0

patrons
Welcome to English Buddy Live!
My name is Emily. I moved to the US from Vietnam in 2015. Here you will find videos every Tuesday and Saturday for only $5/month! 

Chào mừng các bạn đến với English Buddy Live!
Tên tôi là Emily. Tôi chuyển đến Mỹ vào năm 2015. Năm ngoái, tôi bắt đầu English Buddy, dịch vụ dậy tiếng Anh cho các em qua mạng. Trên Patreon, tôi sẽ đăng video về cuộc sống của tôi ở Mỹ bằng tiếng Anh, để giúp các bạn tìm hiểu về nước Mỹ và phát triển kĩ năng nghe. Video đăng mỗi thứ Ba và thứ Bảy, giá chỉ $5/tháng!  
Tiers
Buddies
$5 or more per month

- 2 Video 5 phút bằng tiếng Anh mỗi thứ Ba & thứ Bảy

- Video với phụ đề tiếng Anh & tiếng Việt, nói về cuộc sống Mỹ và tập kĩ năng nghe


Goals
0 of 100 patrons
Let’s grow our Buddy Community! 
Share & like & follow English Buddy on Facebook so more people can see it! 
1 of 1
Welcome to English Buddy Live!
My name is Emily. I moved to the US from Vietnam in 2015. Here you will find videos every Tuesday and Saturday for only $5/month! 

Chào mừng các bạn đến với English Buddy Live!
Tên tôi là Emily. Tôi chuyển đến Mỹ vào năm 2015. Năm ngoái, tôi bắt đầu English Buddy, dịch vụ dậy tiếng Anh cho các em qua mạng. Trên Patreon, tôi sẽ đăng video về cuộc sống của tôi ở Mỹ bằng tiếng Anh, để giúp các bạn tìm hiểu về nước Mỹ và phát triển kĩ năng nghe. Video đăng mỗi thứ Ba và thứ Bảy, giá chỉ $5/tháng!  

Recent posts by English Buddy Live!

Tiers
Buddies
$5 or more per month

- 2 Video 5 phút bằng tiếng Anh mỗi thứ Ba & thứ Bảy

- Video với phụ đề tiếng Anh & tiếng Việt, nói về cuộc sống Mỹ và tập kĩ năng nghe