Ethio Asnesaw

Ethio Asnesaw

is creating Video

0

patrons
በአምባገነኖች የህዝብ ድምጽ ታፍኖ፣ መረጃ እንዳያገኝ ታፍኖ የነበረው ሚድያ እዚ ጋር ያበቃል። በመረጃ ትውልድን ከባርንት አፋፍና ድንቁርና ማዳን ይቻላል በእሚል መርሆ፣ ኢትዮአሥነሳው መስራት ከጀመረን፣ ሰንበትበት ብለናል። እርሶም አባል ሆነው ስለተመዘገቡ፣ እጅጉን ልናመስኖ እንወዳለን። ይህንን ጣቢያችንን በገንዘብ ሀይል ለማገዝ የቻሉት ለመለገስ ጎራ ስላሉም አናመስኛለን። ዛሬውኑ አባል ይሁኑ። 2 የአሜሪካ ዶላር በወር፣ በዮቱብ ላይ ወይም ሌሎች ቦታዎች የማይለጠፉና የማይለቀቁ መሃደራዊ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በዚህ (Patreon)  ብቻ ማየት ይችላሉ። ዛሬውኑ ልዩ ረዳት አባል ይሁኑ።
Tiers
ማህደራዊ ተንቀሳቃሽ ምስል
$5 or more per ማህደራዊ ተንቀሳቃሽ ምስል
በአምባገነኖች የህዝብ ድምጽ ታፍኖ፣ መረጃ እንዳያገኝ ታፍኖ የነበረው ሚድያ እዚ ጋር ያበቃል። በመረጃ ትውልድን ከባርንት አፋፍና ድንቁርና ማዳን ይቻላል በእሚል መርሆ፣ ኢትዮአሥነሳው መስራት ከጀመረን፣ ሰንበትበት ብለናል። እርሶም አባል ሆነው ስለተመዘገቡ፣ እጅጉን ልናመስኖ እንወዳለን። ይህንን ጣቢያችንን በገንዘብ ሀይል ለማገዝ የቻሉት ለመለገስ ጎራ ስላሉም አናመስኛለን። ዛሬውኑ አባል ይሁኑ። 2 የአሜሪካ ዶላር በወር፣ በዮቱብ ላይ ወይም ሌሎች ቦታዎች የማይለጠፉና የማይለቀቁ መሃደራዊ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በዚህ (Patreon)  ብቻ ማየት ይችላሉ። ዛሬውኑ ልዩ ረዳት አባል ይሁኑ።

Recent posts by Ethio Asnesaw

Tiers
ማህደራዊ ተንቀሳቃሽ ምስል
$5 or more per ማህደራዊ ተንቀሳቃሽ ምስል