Firqah At-Tarikh

is creating History contents

0

patrons

$0

per creation

About Firqah At-Tarikh

Kami menjadikan Sejarah sebagai suatu ilmu yang menarik dan dapat dikenali serta dipelajari semua orang daripada pelbagai latar belakang dengan penuh minat dan kefahaman yang tinggi

We make history a fun thing for people from various walks of life to learn so that they would understand everything about history with full of enthusiasm and joy

Recent posts by Firqah At-Tarikh