Food for Thought is creating opportunity for people to find their passion
5
patrons
$73
per month
(English follows)

Какъв ли щеше да е светът, ако всички правеха това, което им е на сърцето?

Ние вярваме, че хората са най-полезни за себе си и за обществото, когато се
занимават с това, което истински ги вдъхновява.

В днешно време печалбата е на фокус - здравеопазването е бизнес,
образованието е бизнес, храната ни е бизнес.. Твърде често паричното
възнаграждение е основната мотивация в избора на професия и в подбора на
работно място. Твърде много хора работят само заради парите.
Но усещането за смисъл в живота не идва от цифричките на банковото
извлечение и удовлетворението не се мери в левове. Хората трябва да имат
възможност да се върнат към това, което ги вдъхновява. А за това е нужно
малко да се пропука цикъла "пордената заплата - поредната сметка".

Нашата страст е в отглеждането на чиста, пълна с хранителни вещества храна
и в споделянето й с другите.

Грижим се за няколко овощни градини, няколко градини за зеленчуци и една оранжерия. Грижата ни е отвъд стандартите за биологично земеделие - растенията дишат Средиземноморски въздух, пият Пиринска вода, растат на
чиста почва, далеч от каквото и да е замърсяване.

А отвъд всички качества на нашите плодове, зеленчуци и ядки, идва грижата
за самата земя - издграждаме почва, увеличаваме водните запаси, спомагаме биоразнообразието.

Това, което излиза от градинте ни е дар за всеки, който се докосва до него.
Дар е и преносно, и буквално.

Вече шест години отглеждаме истинска храна и я споделяме с хората, без да
поискаме и стотинка за това.

В магазина и на пазара чистата храна е скъпа. Не всеки може да си я
позволи. А ние вярваме, че всеки има право да я получи, да бъде здрав и
изпълнен с енергия. Не искаме да ставаме поредната причина хората да
изберат високата заплата пред истинското удовлетворение от труда си.

Предлагайки чиста, богата и безплатна храна допринасяме за един свят, в
който хората изразходват по-малко време и средства при лекаря и в аптеката,
и повече, за да развиват това, което придава смисъл на дните им. А това
пропуква цикъла. Съзнанието, че насъщният е осигурен, освобождава
пространство, в което мечтите, вдъхновението и смелостта могат да растат.
Това прави промяната възможна.

А когато човек се осмели и последва сърцето си, плодовете на неговия
истински труд ще достигнат до другите и ще променят техния живот, и те на
свой ред ще се осмелят, а плодовете на техния труд ще достигнат
до следващите... Колелото на промяната ще се завърти.

Нашата цел е да разширяваме градините, да произвеждаме повече храна, да
достигнем до повече хора с този дар. Да го направим заедно - елате и
поработете до нас, разнесете плодовете и зеленчуците, или станете наш
патрон.

***

What if we lived in a world where everyone was passionate about their work?

We believe people are the most beneficial for themselves and for others when they do what inspires them.

Nowadays profit is the focus - healthcare is run like a business, schools are run like a business, farms are run like a business, businesses are run solely like a business. More often than not, the monetary reward for one’s efforts is considered the major driving force in choosing an occupation, sticking to it, or changing it. A lot of people today work for the money.
However, satisfaction doesn’t come from the figures on a pay check. Fulfilment is not measured in dollars and euros. People should be given the chance to claim their passion and inspiration back. A crack in the cycle of “another pay-check - another bill” should appear.

Our passion is growing clean, nutrient-packed food and gifting it to others.
We take care of a few orchards with nut and fruit trees, a couple of vegetable gardens and a greenhouse. The way we care for our plants is beyond organic - our land flows with fresh air from the sea, crystal clear waters from the mountains, with chemical-free soil, away from any form of pollution.

Not only do we invest our time and energy in producing the finest quality fruits and vegetables, we also improve environmental conditions in the gardens and their surroundings - we build soil, we improve the water reserves and we increase the biodiversity. What comes out of our gardens is a gift for anyone who experiences it. It is a gift metaphorically and literally.

For six years we’ve been growing real, nutritious food and we give it to people, never charging anything for it.

In the store clean food is expensive. Not everyone can afford that. Yet we believe everyone has the right to be healthy. We don’t want to become another reason for people to choose high income over high fulfilment.

By providing access to free, nutritious food, we are contributing to a world where people will spend less on healthcare and more on developing their passion. This creates a crack in the cycle. It allows breathing room, a space of no worry to provide the basic human need for food, and thus a space where dreams, inspiration and courage can grow instead. The potential for change is born.

And when a person materializes this potential, makes a change and follows his inspiration, the result of his/her labor will reach others. And they, on their turn, will change their lives and the lives of others. The wheel of change will start spinning.

Our goal is to expand the gardens, produce more food, and reach more people with this gift. Let’s do this together. Join the project - come work alongside us, distribute food, grow your passion, or simply become patrons.
Tiers
Семена * Seeds
$1 or more per month
Долар на месец изглежда малко, но с него купуваме пакет семена. А ние използваме мноооого пакетчета всеки сезон. С 1 долар на месец ни давате семената, които ще засадим в зеленчуковите градини.


A dollar a month may look like a small thing but it buys a package of seeds. We go through maaany packs each season. By pledging this much you keep the seeds coming. 

Работни ръкавици * Work gloves
$3 or more per month
Работата със земята може да е доста тежка за ръцете, а ние правим повечето неща на ръка. Ръкавиците са необходимост. И с количеството работа, което имаме, бързичко се късат. С 3 долара на месец защитавяте нашите ръце и ръцете на доброволците ни.


Farm work is hard on the hands - we do most things by hand. Gloves are a necessity. And with the amount of work we do they tear fast. By pledging $3 you protect our hands and the hands of our volunteers. 

Дръвчета и храсти * Trees and shrubs
$5 or more per month
Всяка година разширяваме овощните градини. А това не е безплатно. Купуваме стотици фиданки и храсти. Вече правим първи съпки в производството на фиданките ни, но това също е свързано с разходи за материали и електричество. С 5 долара на месец ни предоставяте дръвче, което ще засадим.


Each year our orchards grow. This doesn't come for free. We buy hundreds of trees and shrubs. We now make the first steps in producing the saplings ourselves but this also means expenses for materials and electricity. By pledging $5 you provide us with a tree to plant.

Доброволец * Support for a volunteer
$10 or more per month
Работата никога не свършва. Едва смогваме. Слава Богу, идват доброволци. С 10 долара на месец ни давате чифт допълнителни ръце за ден.


There is always more work. We struggle to catch up. Thanks God for the volunteers! By pledging $10 you provide us with a pair of extra hands for a day.

Инструменти и машини Tools and machinery
$20 or more per month
Лопатите се чупят, ножиците се изтъпяват, косачките искат гориво и масло, тримерите използват корда, капковото се пука.. Събира ни се. С 20 долара на 

месец ни давате инструмените и машините, които използваме, за да се грижим за земята.


Shovels brake, scissors get blunt, mowers need gas and oil, trimmers use cord, drip lines break.. It adds up. By pledging $20 you give us the tools and machinery we need to take care of the land.

Време * Time
$30 or more per month
Всеки ден, който прекараме в градините, е ден, в който не сме били на "работа". Като всички хора и ние имаме разходи. С 30 долара на месец ни давате още един ден, в който да работим в градините. А колкото повече такива дни има, толкова повече храна отглеждаме.


A day in the gardens is a day away from a paying job. As all people we have expenses. By pledging $30 you keep the lights on and the clothes on our backs. The more time we are in the gardens, the more food we produce.

Касичка за земя * Piggy bank for gardens
$50 or more per month
Трябват ни повече градини, за да отгледаме повече храна. Трябва ни повече замя, за да имаме по-голямо екологично въздействие. Началната инвестиция в нова градина е голяма - самата земя, огражденията, с които пазим растенията, напоителната система.. Слагате тези 50 долара на месец в касичката за новите градине.


We need more gardens to produce more food. We need more land for greater ecological impact. The initial investment in a new garden is big - the land itself, the fence to keep the plants safe, the landscaping, the irrigation. By pledging $50 you put money in the "new gardens" piggy bank.

(English follows)

Какъв ли щеше да е светът, ако всички правеха това, което им е на сърцето?

Ние вярваме, че хората са най-полезни за себе си и за обществото, когато се
занимават с това, което истински ги вдъхновява.

В днешно време печалбата е на фокус - здравеопазването е бизнес,
образованието е бизнес, храната ни е бизнес.. Твърде често паричното
възнаграждение е основната мотивация в избора на професия и в подбора на
работно място. Твърде много хора работят само заради парите.
Но усещането за смисъл в живота не идва от цифричките на банковото
извлечение и удовлетворението не се мери в левове. Хората трябва да имат
възможност да се върнат към това, което ги вдъхновява. А за това е нужно
малко да се пропука цикъла "пордената заплата - поредната сметка".

Нашата страст е в отглеждането на чиста, пълна с хранителни вещества храна
и в споделянето й с другите.

Грижим се за няколко овощни градини, няколко градини за зеленчуци и една оранжерия. Грижата ни е отвъд стандартите за биологично земеделие - растенията дишат Средиземноморски въздух, пият Пиринска вода, растат на
чиста почва, далеч от каквото и да е замърсяване.

А отвъд всички качества на нашите плодове, зеленчуци и ядки, идва грижата
за самата земя - издграждаме почва, увеличаваме водните запаси, спомагаме биоразнообразието.

Това, което излиза от градинте ни е дар за всеки, който се докосва до него.
Дар е и преносно, и буквално.

Вече шест години отглеждаме истинска храна и я споделяме с хората, без да
поискаме и стотинка за това.

В магазина и на пазара чистата храна е скъпа. Не всеки може да си я
позволи. А ние вярваме, че всеки има право да я получи, да бъде здрав и
изпълнен с енергия. Не искаме да ставаме поредната причина хората да
изберат високата заплата пред истинското удовлетворение от труда си.

Предлагайки чиста, богата и безплатна храна допринасяме за един свят, в
който хората изразходват по-малко време и средства при лекаря и в аптеката,
и повече, за да развиват това, което придава смисъл на дните им. А това
пропуква цикъла. Съзнанието, че насъщният е осигурен, освобождава
пространство, в което мечтите, вдъхновението и смелостта могат да растат.
Това прави промяната възможна.

А когато човек се осмели и последва сърцето си, плодовете на неговия
истински труд ще достигнат до другите и ще променят техния живот, и те на
свой ред ще се осмелят, а плодовете на техния труд ще достигнат
до следващите... Колелото на промяната ще се завърти.

Нашата цел е да разширяваме градините, да произвеждаме повече храна, да
достигнем до повече хора с този дар. Да го направим заедно - елате и
поработете до нас, разнесете плодовете и зеленчуците, или станете наш
патрон.

***

What if we lived in a world where everyone was passionate about their work?

We believe people are the most beneficial for themselves and for others when they do what inspires them.

Nowadays profit is the focus - healthcare is run like a business, schools are run like a business, farms are run like a business, businesses are run solely like a business. More often than not, the monetary reward for one’s efforts is considered the major driving force in choosing an occupation, sticking to it, or changing it. A lot of people today work for the money.
However, satisfaction doesn’t come from the figures on a pay check. Fulfilment is not measured in dollars and euros. People should be given the chance to claim their passion and inspiration back. A crack in the cycle of “another pay-check - another bill” should appear.

Our passion is growing clean, nutrient-packed food and gifting it to others.
We take care of a few orchards with nut and fruit trees, a couple of vegetable gardens and a greenhouse. The way we care for our plants is beyond organic - our land flows with fresh air from the sea, crystal clear waters from the mountains, with chemical-free soil, away from any form of pollution.

Not only do we invest our time and energy in producing the finest quality fruits and vegetables, we also improve environmental conditions in the gardens and their surroundings - we build soil, we improve the water reserves and we increase the biodiversity. What comes out of our gardens is a gift for anyone who experiences it. It is a gift metaphorically and literally.

For six years we’ve been growing real, nutritious food and we give it to people, never charging anything for it.

In the store clean food is expensive. Not everyone can afford that. Yet we believe everyone has the right to be healthy. We don’t want to become another reason for people to choose high income over high fulfilment.

By providing access to free, nutritious food, we are contributing to a world where people will spend less on healthcare and more on developing their passion. This creates a crack in the cycle. It allows breathing room, a space of no worry to provide the basic human need for food, and thus a space where dreams, inspiration and courage can grow instead. The potential for change is born.

And when a person materializes this potential, makes a change and follows his inspiration, the result of his/her labor will reach others. And they, on their turn, will change their lives and the lives of others. The wheel of change will start spinning.

Our goal is to expand the gardens, produce more food, and reach more people with this gift. Let’s do this together. Join the project - come work alongside us, distribute food, grow your passion, or simply become patrons.

Recent posts by Food for Thought

Tiers
Семена * Seeds
$1 or more per month
Долар на месец изглежда малко, но с него купуваме пакет семена. А ние използваме мноооого пакетчета всеки сезон. С 1 долар на месец ни давате семената, които ще засадим в зеленчуковите градини.


A dollar a month may look like a small thing but it buys a package of seeds. We go through maaany packs each season. By pledging this much you keep the seeds coming. 

Работни ръкавици * Work gloves
$3 or more per month
Работата със земята може да е доста тежка за ръцете, а ние правим повечето неща на ръка. Ръкавиците са необходимост. И с количеството работа, което имаме, бързичко се късат. С 3 долара на месец защитавяте нашите ръце и ръцете на доброволците ни.


Farm work is hard on the hands - we do most things by hand. Gloves are a necessity. And with the amount of work we do they tear fast. By pledging $3 you protect our hands and the hands of our volunteers. 

Дръвчета и храсти * Trees and shrubs
$5 or more per month
Всяка година разширяваме овощните градини. А това не е безплатно. Купуваме стотици фиданки и храсти. Вече правим първи съпки в производството на фиданките ни, но това също е свързано с разходи за материали и електричество. С 5 долара на месец ни предоставяте дръвче, което ще засадим.


Each year our orchards grow. This doesn't come for free. We buy hundreds of trees and shrubs. We now make the first steps in producing the saplings ourselves but this also means expenses for materials and electricity. By pledging $5 you provide us with a tree to plant.

Доброволец * Support for a volunteer
$10 or more per month
Работата никога не свършва. Едва смогваме. Слава Богу, идват доброволци. С 10 долара на месец ни давате чифт допълнителни ръце за ден.


There is always more work. We struggle to catch up. Thanks God for the volunteers! By pledging $10 you provide us with a pair of extra hands for a day.

Инструменти и машини Tools and machinery
$20 or more per month
Лопатите се чупят, ножиците се изтъпяват, косачките искат гориво и масло, тримерите използват корда, капковото се пука.. Събира ни се. С 20 долара на 

месец ни давате инструмените и машините, които използваме, за да се грижим за земята.


Shovels brake, scissors get blunt, mowers need gas and oil, trimmers use cord, drip lines break.. It adds up. By pledging $20 you give us the tools and machinery we need to take care of the land.

Време * Time
$30 or more per month
Всеки ден, който прекараме в градините, е ден, в който не сме били на "работа". Като всички хора и ние имаме разходи. С 30 долара на месец ни давате още един ден, в който да работим в градините. А колкото повече такива дни има, толкова повече храна отглеждаме.


A day in the gardens is a day away from a paying job. As all people we have expenses. By pledging $30 you keep the lights on and the clothes on our backs. The more time we are in the gardens, the more food we produce.

Касичка за земя * Piggy bank for gardens
$50 or more per month
Трябват ни повече градини, за да отгледаме повече храна. Трябва ни повече замя, за да имаме по-голямо екологично въздействие. Началната инвестиция в нова градина е голяма - самата земя, огражденията, с които пазим растенията, напоителната система.. Слагате тези 50 долара на месец в касичката за новите градине.


We need more gardens to produce more food. We need more land for greater ecological impact. The initial investment in a new garden is big - the land itself, the fence to keep the plants safe, the landscaping, the irrigation. By pledging $50 you put money in the "new gardens" piggy bank.