תתרמו לי כסף ואולי תקבלו משהו

is creating .

0

patrons

$0

per month
תרמו לי כסף אתם יודעים
אני משכנעת אתכם עם כוח בשיכנוע של
בשביל עוד דברים מדהימים וטוויטים מרגשים
בטוויטר שלי ובשמוקית מחוכמת
Tiers
יש דולר!
$1 or more per month
אתה איש ראנדומלי תרמת לי דולר ואני אשלח לך על כך תמונה עם חתימה והקדשה בשבילך
פשש
$5 or more per month
אתה איש ראנדומלי תרמת לי  5 דולר ואני אשלח לך על כך תמונה עם חתימה והקדשה בשבילך פלוס הקלטה בלעדית שלי שרה איטס ריינינג טאקוס
מההההה
$10 or more per month
אתה איש ראנדומלי תרמת לי  10  דולר ואני אשלח לך על כך תמונה עם חתימה והקדשה בשבילך פלוס הקלטה בלעדית שלי שרה איטס ריינינג טאקוס פלוס ציור של מה שפאקינג תבחר
אתם מפחידים אותי
$17 or more per month
אתה איש ראנדומלי תרמת לי  17  דולר ואני אשלח לך על כך תמונה עם חתימה והקדשה בשבילך פלוס הקלטה בלעדית שלי שרה איטס ריינינג טאקוס פלוס ציור של מה שפאקינג תבחר פלוס סרטון מזל טוב ליום הולדת (מי לא רוצה בגלריה שלו סרטון שלי שרה מזל טוב למישהו ראנדומלי)
זרקו עלי כסף
$100 or more per month
תתרמו ותקבלו
תרמו לי כסף אתם יודעים
אני משכנעת אתכם עם כוח בשיכנוע של
בשביל עוד דברים מדהימים וטוויטים מרגשים
בטוויטר שלי ובשמוקית מחוכמת

Recent posts by תתרמו לי כסף ואולי תקבלו משהו

Tiers
יש דולר!
$1 or more per month
אתה איש ראנדומלי תרמת לי דולר ואני אשלח לך על כך תמונה עם חתימה והקדשה בשבילך
פשש
$5 or more per month
אתה איש ראנדומלי תרמת לי  5 דולר ואני אשלח לך על כך תמונה עם חתימה והקדשה בשבילך פלוס הקלטה בלעדית שלי שרה איטס ריינינג טאקוס
מההההה
$10 or more per month
אתה איש ראנדומלי תרמת לי  10  דולר ואני אשלח לך על כך תמונה עם חתימה והקדשה בשבילך פלוס הקלטה בלעדית שלי שרה איטס ריינינג טאקוס פלוס ציור של מה שפאקינג תבחר
אתם מפחידים אותי
$17 or more per month
אתה איש ראנדומלי תרמת לי  17  דולר ואני אשלח לך על כך תמונה עם חתימה והקדשה בשבילך פלוס הקלטה בלעדית שלי שרה איטס ריינינג טאקוס פלוס ציור של מה שפאקינג תבחר פלוס סרטון מזל טוב ליום הולדת (מי לא רוצה בגלריה שלו סרטון שלי שרה מזל טוב למישהו ראנדומלי)
זרקו עלי כסף
$100 or more per month
תתרמו ותקבלו