Gocbep Studio is creating Cooking
0
patrons
$0
per month
Một dự án nhỏ của Cường về ẩm thực Việt Nam. Đây là hành trình thực hiện tất cả các công thức món ăn Việt. Những video này vừa là những công thức Cường tự học và từ góp ý của mọi người. Hy vọng các bạn thích dự án này. Mọi người ủng hộ mình để có thể tiếp tục dự án này nhé! 
Một dự án nhỏ của Cường về ẩm thực Việt Nam. Đây là hành trình thực hiện tất cả các công thức món ăn Việt. Những video này vừa là những công thức Cường tự học và từ góp ý của mọi người. Hy vọng các bạn thích dự án này. Mọi người ủng hộ mình để có thể tiếp tục dự án này nhé! 

Recent posts by Gocbep Studio