Good Friends

is creating video

0

patrons

$0

per month

About

Xin chào, tôi là quản trị viên nhóm Good Friends. Chúng tôi tạo ra trang Patreon này để mọi người có thể xem trước những ý tưởng của chúng tôi và cùng nhau bình luận. Chúng tôi sẽ rất vui nếu các bạn ủng hộ cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết mình để làm video cho mọi người xem

Recent posts by Good Friends

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits