HelenaKohlberg

is creating Böcker / Books / | Föreläsningar / Lectures

0

patrons
Trots att vi alla ska behandlas lika inför lagen så är det långt ifrån alltid så faktiskt sker. Därför kan dessa rättigheter aldrig tas för givna.
Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken som innebär just att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika. Själva principen betyder dock inte att alla beslut skall vara lika. Däremot att i de fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt.

I tider av en tilltagande korruption inom det svenska rättsväsendet är det ytterst viktigt att det finns fria röster i debatten. En av dessa röster är min. Jag driver bland andra sajterna www.frujustitia.nuwww.kohlbergslillavita.se och www.lexhelena.se.

Jag söker beskriva verkligheten med en opartisk blick om än med förförståelse och erfarenhet från fall vari lagfarna domare (juristutbildade domare) i egenskap av företrädare i det svenska domstolsväsendet missbrukat sin makt i kraften av sina respektive ämbeten.
Resultatet är ett gigantiskt rättsövergrepp baserat på intriger och vänskapskorruption, både inom och utanför domstolsväsendet.

I de verkliga fall som beskrivs i mina böcker, som befinner sig mitt i skapelseprocessen, är det rättsväsendets egna som orsakat övergreppen. En sak är säker; makthavare skyddar varandra.

Få känner till att lagfarna domare struntar i att följa RB, Rättegångsbalken. Här handlar det om juristutbildade domare och att de sätter sig över den gällande lagstiftningen. I regel utan särskild påföljd, varför det är osannolikt att de riskerar bli bestraffade för detta. Därmed har Sverige förlorat sin status som rättsstat. Hur mycket man än från juristhåll framhåller motsatsen.

Eftersom Sverige är en förfallen rättsstat bör ansvariga - regering och riksdag - snarast införa tjänstemannaansvar. Alldeles särskilt med avsikt att komma till rätta med domare som underlåter att följa den svenska lagstiftningen och det som sätts i dess ställe.

I dagsläget arbetar jag ensam. Är du intresserad av att bli inbjuden som opinionsbildande gästskribent är du varmt välkommen att ta kontakt med mig på [email protected]. Låt oss starta en dialog så får vi se vart vi landar.

Jag skildrar som sagt händelser inom ramen för rättsväsendet i dagens Sverige. En inte helt oansenlig andel av förändringslobbyisterna kan komma att påverka regering och riksdag i en riktning varmed jurister får en alldeles för vidsträckt makt och det till stor skada för vanligt folk.
Det ställer särskilt omfattande krav på de jurister som har eller kommer att få uppdrag att genomföra de nödvändiga förändringarna inom rättsväsende och styrning av riket.
Alldeles särskilt ska medborgarna skyddas från den monopolistiska styrning som idag sker från en  privaträttslig sammanslutning. 

Vanligt folk, som ofta saknar en röst, är oroliga för utvecklingen inom rättsväsendet. Alldeles särskilt mot bakgrund av hur illa våld mot kvinnor och våldtäktsutredningar hanteras. Utredningen av dessa brott är underprioriterade hos framförallt polisen. Något som riskerar hända även hos Åklagarmyndigheten då budgeten kan leda till att ett hundratal åklagare får lämna myndigheten. Något som leder till brist för lagföring av dessa förövare. Många kvinnor är idag dessutom rättslösa på mer än ett område.

Jag avser att som skribent, författare och föreläsare skildra nuläget i rättsväsendet såsom jag varseblir det, och det utan försköning och tillrättalägganden.

De traditionella medierna är långt ifrån alltid objektiva, gäller i hög grad den mesta nyhetsrapporteringen även den från utlandet. Långt ifrån alltid lyckas de med en objektiv nyhetsrapportering. Följ gärna rapporteringen från exempelvis BBC News och/eller CNN och andra länders media för att få en mer nyanserad bild av händelseutvecklingen både i Sverige och ute i världen.

Min ambition är att servera fakta och det för att bidra till att problemen åtgärdas – inte plåstras om. Som ni kan förstå är jag varken rädd för att provocera eller ifrågasätta, både etablerade röster och makthavare.

För det fall jag skulle komma att råka ut för en svårare olycka eller plötslig död så vet att det då sannolikt handlar om att företrädare från rättsväsendet varit i farten. Måhända inte i egen hög person – men som beställare...

Under hösten 2018 kommer jag att ge ut en personlig bok som handlar just om rättsväsendet med särskilt fokus på domstolsväsendet och informella nätverk av privaträttslig natur, som styr och ställer bakom ridån till domstolsväsendets offentliga scen. Nätverken sammantagna är ett ”riktigt råttbo” enligt en god vän som själv är jurist. 

Jag behöver ekonomiskt stöd i min roll som opinionsbildare och som författare som ger ut böcker på mitt eget förlag ::FRIA ORD:: via vqm.

Om inbjuden så föreläser jag bland annat på temat ”Mitt liv som juridisk vilde”.

Som prenumerant får du beroende på val av prenumeration – regelbundet utdrag ur mina böcker.

Patreon är den största plattformen för frivilliga prenumerationer och donationer, där man kan bidra löpande. Betalningarna sker säkert, via Paypal och kreditkort, så det finns inga risker förenade med att bli prenumerant.

Bli prenumerant. Välj summa helt själv, från en dollar per månad och uppåt.

Sanningen ligger inte per automatik hos traditionella media. Jag är övertygad om att ordet är fritt för oberoende opinionsbildning. Låt oss värna det fria ordet tillsammans. Dock innebär det fria ordet i det här sammanhanget att värna om andra människors väl och ve om än åsikterna är i strid med de egna.

Ett stort tack för ditt stöd!

Tiers
Tillgång till låsta inlägg på Patreon
$1 or more per month
Ett stort tack! Du har beslutat att stödja mitt arbete och skrivande och det räcker mer än tillräckligt.

Genom ditt stöd får du tillgång till alla mina låsta inlägg på Patreon.

Tips & tricks - e-post från mig
$3 or more per month
Som ett personligt möte med mig. 

Förutom att du får tillgång till låsta inlägg från mig så får du regelbundet e-post från mig på tema som hur jag arbetar och vad jag arbetar med just nu. Även råd samt tankar om skrivande och då särskilt om det svenska rättsväsendet.

X-tra e-post med frågor & svar
$12 or more per month
XTRA XTRA Med det här stödet får du, förutom ovan sagda, tillgång till en liten grupp av privata supportrars e-post utskick. Extra material och frågor & svar som baseras på dina frågor. 
e-skrift
$21 or more per month
OK! Riktigt seriöst. Med det här stödet blir det som ett "äta lunch-möte med mig-engagemang. 

I slutet av året, förutom allt ovan, får du en e-skrift av allt det jag skrivit under innevarande år och värdesätter mest. Dessutom får du ta del av mina anteckningar och kommentarer.

Brev, foto och signerad bok
$50 or more per month
Ödmjuk och med djup tacksamhet till dig som stödjer mitt arbete med 50 dollars per månad, har jag ingen annan möjlighet än att sända dig e-skriften ovan samt en signerad bok av de av mina böcker som snart är tillgängliga på marknaden (i dagsläget endast Sverige).

Stöd i den här omfattningen bidrar till en betydande förändring i min arbetssituation.  

Ett stort tack till dig från djupet av min själ!

Bok, plus fritt vald bok vartefter de blir publicerade
$100 or more per month
Då du stödjer mig på det här sättet uppvisar du ett extraordinärt förtroende för mig och mitt arbete. Något som jag önskar göra mitt bästa för att matcha.

För dig som befinner dig i Sverige sänder jag dig en bok och en efter den andra så snart de publicerats.

Min tacksamhet känner inga gränser med ett stöd från dig som detta!

Låt oss mötas för en dialog
$260 or more per month
Du som faktiskt donerar en summa av den här storleksordningen får gärna ta kontakt med mig och berätta vad du önskar få i gengäld.

Det kan handla om allt från foton tagna på platser jag besökt till böcker jag skrivit eller bara något annat jag skapat. En e-kurs kanske lockar?
Nu tillhör det de större överraskningarna i mitt liv då någon överhuvudtaget ger mig hundratals dollars per månad. Uppriktigt sagt så skulle jag bli aningens misstänksam. Vad jag definitivt gör för det fall du faktiskt donerar en summa av den här storleken får du först av allt ett översvallande tackbrev. För det fall vi befinner oss i samma stad kan vi mötas för en middag på stan, under förutsättning att jag känner mig trygg och säker på att du inte kommer att skada mig på något sätt.

Goals
0% complete
Ett av mina mål, det första, är få ekonomiskt stöd för att färdigställa boken med titeln:
"Fru Justitia gråter blod. Om kampen för upprättelse och ett rättmätigt arv i en rättsstat i förfall."

"När lagen inte längre skyddar dig från de korrupta men skyddar de korrupta från dig - då vet du att din nation är dömd, ditt land är dömt." (Fritt översatt)
Ayn Rand

Ditt bidrag  bidrar till att jag får mer skrivtid. Stort tack på förhand!
1 of 3
Trots att vi alla ska behandlas lika inför lagen så är det långt ifrån alltid så faktiskt sker. Därför kan dessa rättigheter aldrig tas för givna.
Likhetsprincipen är ett begrepp inom juridiken som innebär just att alla är lika inför lagen, och att lika fall skall behandlas lika. Själva principen betyder dock inte att alla beslut skall vara lika. Däremot att i de fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt.

I tider av en tilltagande korruption inom det svenska rättsväsendet är det ytterst viktigt att det finns fria röster i debatten. En av dessa röster är min. Jag driver bland andra sajterna www.frujustitia.nuwww.kohlbergslillavita.se och www.lexhelena.se.

Jag söker beskriva verkligheten med en opartisk blick om än med förförståelse och erfarenhet från fall vari lagfarna domare (juristutbildade domare) i egenskap av företrädare i det svenska domstolsväsendet missbrukat sin makt i kraften av sina respektive ämbeten.
Resultatet är ett gigantiskt rättsövergrepp baserat på intriger och vänskapskorruption, både inom och utanför domstolsväsendet.

I de verkliga fall som beskrivs i mina böcker, som befinner sig mitt i skapelseprocessen, är det rättsväsendets egna som orsakat övergreppen. En sak är säker; makthavare skyddar varandra.

Få känner till att lagfarna domare struntar i att följa RB, Rättegångsbalken. Här handlar det om juristutbildade domare och att de sätter sig över den gällande lagstiftningen. I regel utan särskild påföljd, varför det är osannolikt att de riskerar bli bestraffade för detta. Därmed har Sverige förlorat sin status som rättsstat. Hur mycket man än från juristhåll framhåller motsatsen.

Eftersom Sverige är en förfallen rättsstat bör ansvariga - regering och riksdag - snarast införa tjänstemannaansvar. Alldeles särskilt med avsikt att komma till rätta med domare som underlåter att följa den svenska lagstiftningen och det som sätts i dess ställe.

I dagsläget arbetar jag ensam. Är du intresserad av att bli inbjuden som opinionsbildande gästskribent är du varmt välkommen att ta kontakt med mig på [email protected]. Låt oss starta en dialog så får vi se vart vi landar.

Jag skildrar som sagt händelser inom ramen för rättsväsendet i dagens Sverige. En inte helt oansenlig andel av förändringslobbyisterna kan komma att påverka regering och riksdag i en riktning varmed jurister får en alldeles för vidsträckt makt och det till stor skada för vanligt folk.
Det ställer särskilt omfattande krav på de jurister som har eller kommer att få uppdrag att genomföra de nödvändiga förändringarna inom rättsväsende och styrning av riket.
Alldeles särskilt ska medborgarna skyddas från den monopolistiska styrning som idag sker från en  privaträttslig sammanslutning. 

Vanligt folk, som ofta saknar en röst, är oroliga för utvecklingen inom rättsväsendet. Alldeles särskilt mot bakgrund av hur illa våld mot kvinnor och våldtäktsutredningar hanteras. Utredningen av dessa brott är underprioriterade hos framförallt polisen. Något som riskerar hända även hos Åklagarmyndigheten då budgeten kan leda till att ett hundratal åklagare får lämna myndigheten. Något som leder till brist för lagföring av dessa förövare. Många kvinnor är idag dessutom rättslösa på mer än ett område.

Jag avser att som skribent, författare och föreläsare skildra nuläget i rättsväsendet såsom jag varseblir det, och det utan försköning och tillrättalägganden.

De traditionella medierna är långt ifrån alltid objektiva, gäller i hög grad den mesta nyhetsrapporteringen även den från utlandet. Långt ifrån alltid lyckas de med en objektiv nyhetsrapportering. Följ gärna rapporteringen från exempelvis BBC News och/eller CNN och andra länders media för att få en mer nyanserad bild av händelseutvecklingen både i Sverige och ute i världen.

Min ambition är att servera fakta och det för att bidra till att problemen åtgärdas – inte plåstras om. Som ni kan förstå är jag varken rädd för att provocera eller ifrågasätta, både etablerade röster och makthavare.

För det fall jag skulle komma att råka ut för en svårare olycka eller plötslig död så vet att det då sannolikt handlar om att företrädare från rättsväsendet varit i farten. Måhända inte i egen hög person – men som beställare...

Under hösten 2018 kommer jag att ge ut en personlig bok som handlar just om rättsväsendet med särskilt fokus på domstolsväsendet och informella nätverk av privaträttslig natur, som styr och ställer bakom ridån till domstolsväsendets offentliga scen. Nätverken sammantagna är ett ”riktigt råttbo” enligt en god vän som själv är jurist. 

Jag behöver ekonomiskt stöd i min roll som opinionsbildare och som författare som ger ut böcker på mitt eget förlag ::FRIA ORD:: via vqm.

Om inbjuden så föreläser jag bland annat på temat ”Mitt liv som juridisk vilde”.

Som prenumerant får du beroende på val av prenumeration – regelbundet utdrag ur mina böcker.

Patreon är den största plattformen för frivilliga prenumerationer och donationer, där man kan bidra löpande. Betalningarna sker säkert, via Paypal och kreditkort, så det finns inga risker förenade med att bli prenumerant.

Bli prenumerant. Välj summa helt själv, från en dollar per månad och uppåt.

Sanningen ligger inte per automatik hos traditionella media. Jag är övertygad om att ordet är fritt för oberoende opinionsbildning. Låt oss värna det fria ordet tillsammans. Dock innebär det fria ordet i det här sammanhanget att värna om andra människors väl och ve om än åsikterna är i strid med de egna.

Ett stort tack för ditt stöd!

Recent posts by HelenaKohlberg

Tiers
Tillgång till låsta inlägg på Patreon
$1 or more per month
Ett stort tack! Du har beslutat att stödja mitt arbete och skrivande och det räcker mer än tillräckligt.

Genom ditt stöd får du tillgång till alla mina låsta inlägg på Patreon.

Tips & tricks - e-post från mig
$3 or more per month
Som ett personligt möte med mig. 

Förutom att du får tillgång till låsta inlägg från mig så får du regelbundet e-post från mig på tema som hur jag arbetar och vad jag arbetar med just nu. Även råd samt tankar om skrivande och då särskilt om det svenska rättsväsendet.

X-tra e-post med frågor & svar
$12 or more per month
XTRA XTRA Med det här stödet får du, förutom ovan sagda, tillgång till en liten grupp av privata supportrars e-post utskick. Extra material och frågor & svar som baseras på dina frågor. 
e-skrift
$21 or more per month
OK! Riktigt seriöst. Med det här stödet blir det som ett "äta lunch-möte med mig-engagemang. 

I slutet av året, förutom allt ovan, får du en e-skrift av allt det jag skrivit under innevarande år och värdesätter mest. Dessutom får du ta del av mina anteckningar och kommentarer.

Brev, foto och signerad bok
$50 or more per month
Ödmjuk och med djup tacksamhet till dig som stödjer mitt arbete med 50 dollars per månad, har jag ingen annan möjlighet än att sända dig e-skriften ovan samt en signerad bok av de av mina böcker som snart är tillgängliga på marknaden (i dagsläget endast Sverige).

Stöd i den här omfattningen bidrar till en betydande förändring i min arbetssituation.  

Ett stort tack till dig från djupet av min själ!

Bok, plus fritt vald bok vartefter de blir publicerade
$100 or more per month
Då du stödjer mig på det här sättet uppvisar du ett extraordinärt förtroende för mig och mitt arbete. Något som jag önskar göra mitt bästa för att matcha.

För dig som befinner dig i Sverige sänder jag dig en bok och en efter den andra så snart de publicerats.

Min tacksamhet känner inga gränser med ett stöd från dig som detta!

Låt oss mötas för en dialog
$260 or more per month
Du som faktiskt donerar en summa av den här storleksordningen får gärna ta kontakt med mig och berätta vad du önskar få i gengäld.

Det kan handla om allt från foton tagna på platser jag besökt till böcker jag skrivit eller bara något annat jag skapat. En e-kurs kanske lockar?
Nu tillhör det de större överraskningarna i mitt liv då någon överhuvudtaget ger mig hundratals dollars per månad. Uppriktigt sagt så skulle jag bli aningens misstänksam. Vad jag definitivt gör för det fall du faktiskt donerar en summa av den här storleken får du först av allt ett översvallande tackbrev. För det fall vi befinner oss i samma stad kan vi mötas för en middag på stan, under förutsättning att jag känner mig trygg och säker på att du inte kommer att skada mig på något sätt.