Interviewer

is creating Gonzo stories
Select a membership level
An explorer • Tyrinėtojas
$3
per month
  • You will be mentioned as our sponsor in "Interviewer" content platforms • Jūsų kaip rėmėjo paminėjimas mūsų platformose.
  • You will be first-to-get our newsletters • Pirmasis gausite visas „Interviewer“ naujienas.
A subscriber • Prenumeratorius
$5
per month
  • You will get a free subscription of our printed small "Interviewer" book • Nemokama „Interviewer“ knygos prenumerata.
A member • Bendruomenės narys
$7
per month
  • You will get 25% off our events tickets • Gausite 25 proc. nuolaidą mūsų renginių bilietams.
  • You will get a free subscription of our printed small "Interviewer" book • Nemokama „Interviewer“ knygos prenumerata.

0

patrons

$0

per month

About Interviewer

Gonzo & slow journalism ambassadors having interviews, experiences and creating small books for a fast person.

"Interviewer“ mission is to spread the idea of a slow, literary journalism and gonzo style by combining journalism and uncasual honest experiences. In this way we are writing & filming gonzo stories that reminds You of reading a good book or being in action by yourself.

By donating You raise the quality of gonzo style and slow, literary journalism, also foster its dispersion. Your financial support will help us spread to world small printed books, "Interviewer" products, services & events.

• • •

Esame gonzo, lėtos žurnalistikos atstovai, kurie mažos knygos formatu greitam žmogui pasakoja apie patirtis.

Mūsų misija – plėsti lėtos, literatūrinės gonzo žurnalistikos tradiciją, pasakojant apie nekasdienes patirtis, sujungiant žurnalistiką su subjektyviu literatūriškumu. Raštu ir vaizdu perteikdami istorijas, norime, kad žmogus jas patirtų, lyg skaitydamas gerą knygą ar pats būdamas patirčių dalyviu.

Aukodami Jūs prisidedate prie gonzo stiliaus ir lėtos, literatūrinės žurnalistikos kokybės bei sklaidos. Jūsų finansinė parama bus naudojama mažų knygų greitam žmogui spausdinimui, „Interviewer“ produktų, paslaugų ir renginių kūrybiniams procesams.