ไอวิลเลียม - I William

is creating YouTube Videos

0

patrons

$0

per month
FILTER
Tiers
โชว์ชื่อตอนส่วนท้ายของคลิป
$1 or more per month
ถ้าอยู่ในระดับนี้ผมจะโชว์ชื่อของคุณหรือช่องของคุณก่อนจบคลิปครับ
Skype กับไอวิลเลียม!
$5 or more per month
ถ้าอยู่ในระดับนี้ผมจะโทรหาคุณทาง Skype! และถ้ามีความประสงค์ผมก็อาจจะช่วยคุณฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วย :D
🇰🇷 ของขวัญจากเกาหลี! 🇰🇷
$20 or more per month
🇰🇷 ถ้าอยู่ในระดับนี้ผมจะส่งของขวัญอย่างหนึ่งจากเกาหลี! 🇰🇷
Tiers
โชว์ชื่อตอนส่วนท้ายของคลิป
$1 or more per month
ถ้าอยู่ในระดับนี้ผมจะโชว์ชื่อของคุณหรือช่องของคุณก่อนจบคลิปครับ
Skype กับไอวิลเลียม!
$5 or more per month
ถ้าอยู่ในระดับนี้ผมจะโทรหาคุณทาง Skype! และถ้ามีความประสงค์ผมก็อาจจะช่วยคุณฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วย :D
🇰🇷 ของขวัญจากเกาหลี! 🇰🇷
$20 or more per month
🇰🇷 ถ้าอยู่ในระดับนี้ผมจะส่งของขวัญอย่างหนึ่งจากเกาหลี! 🇰🇷