Kafer Maghribi

is creating Comedy

50

patrons

$544

per month

About

السلام عليكم ورحمة هبل تعالى وبركاته
أي حاجة تانيرها هي في سبيل الإنسانية أولا وأخيرا
بمساعدة أو بدون، غا نبقى ندير هادشي حيت تانعتابرو واجب إنساني
إذا عندك القدرة على المساعدة، كن على يقين أن تا شي دولار من مساعدتك ما تايمشي فأغراض شخصية 

Recent posts by Kafer Maghribi

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 20 exclusive posts
4
Images
1
Poll
17
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 20 exclusive posts
4
Images
1
Poll
17
Writings
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits