Kiet Nguyen Anh Production (Linux Team Viet Nam)

is creating tutorial, hacking video, tip, tricks about computer

0

patrons

$0

per month

About Kiet Nguyen Anh Production (Linux Team Viet Nam)

Xin chào các bạn. Mình là Kiệt-Admin của Kiet Nguyen Anh Production và Linux Team Việt Nam
Công việc của mình hiện tại là làm những Video về Hacking mũ trắng, CEH, Thủ thuật Windows và Linux cho các bạn.
Do mình còn là học sinh, chưa có thu nhập nên mình mong các bạn hãy giúp mình chút ít qua Patreon, 1-2$/1 tháng thôi. Mình xin cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các bạn
=======================================================================
Hi all, I am Kiet and I am the admin of Kiet Nguyen Anh Production and Linux Team Viet Nam.
I am making video about Ethical Hacking, CEH, Tips and tricks about Windows and Linux
But I am a student, I don't have much money to invest in Video making
So I want you helping me via Patreon, about 1-2$ per month
Thank you very much
Goals
$0 of $110 per month
Đây là số tiền cần thiết để tôi mua một ổ SSD 240GB. Điều này chắc chắn sẽ giúp tôi sản xuất ra những video chất lượng hơn
This is the money I need to buy a 240GB SSD. I will make more quality video for you
1 of 2

Recent posts by Kiet Nguyen Anh Production (Linux Team Viet Nam)