Magic Strings (Violin ensemble trio)

is creating Music for the soul

Select a membership level

A warm "Thank YOU"
$3
per month

We will be eternally thankful for Your support!

Video surprise
$5
per month

We will be eternally thankful for Your support and send you one of our performance videos.

Thank You with a Gift Ticket
$20
per month

We will be forever happy for Your support and will grant You a free ticket to one of our concerts!

1

patron

$2

per month

About

Viiuldajate ansambel Võlukeeled on loodud Vanalinna Muusikakoolis 2012 aastal. Hetkel mängib kontsertgrupis 9 last vanuses
10-15a. Lapsed õpivad viiulimängu Suzuki meetodi järgi.

Ansamblis õpime koos musitseerima. Repertuaar, mida me mängime, lubab meil tutvuda erinevate muusika žanritega. Ansamblis saavad koos mängida lapsed, kellel on erinev ettevalmistus. Koos mängida on põnev ning see pakub rõõmu.

Ansamblit juhendab õpetaja Tereza Šmerling.
Kontsertmeister on Maila Laidna

The violin ensemble ‘’Magic Strings’’ has been established at the Old Town Music School in 2012. At the moment in the concert group there are 9 children and youths aged 10-15. Children learn to play violin by the Suzuki method.

In the ensemble we learn to make music together. The repertoire, which we play, allows us to get acquainted with various music genres. The ensemble enables children with different preparation levels to play together. It is exiting to play together and it gives a lot of joy.

The ensemble is directed by Teacher Tereza Šmerling.
The concert master is Maila Laidna.Võlukeeled on andnud kontserte või esinenud väga eriilmelistes kohtades / ‘’Magic Strings’’ has given concerts and performed in a variety of places:

 • Heategevuslikul moe- ja muusikaetendusel "Unes või ilmsi" Lauluväljaku Klaassaalis / Charity fashion and music show ‘’Sleeping or awake’’ in Song Ground’s Glass Hall
 • heategevuslikul kunstioksjonil Vanalinna Hariduskollegiumis / Charity art auction at Old Town Educational Collegium
 • Okupatsioonide muuseumis holokausti päeva tähistamisel Eestis resideeruvale diplomaatilisele korpusele / Occupation Museum to commemorate the holocaust day for the diplomatic unit residing in Estonia
 • Tartu Ülikooli Teaduskooli rahvusvahelisel andekusteemalisel konverentsil „Talendid tuleviku teenistuses“ / Tartu University School of Science international talent-themed conference ‘’Talents in the service of future’’
 • hooldekodus „Benita“, Iru hooldekodus, Järve hooldushaiglas / Care home „Benita“, Iru care home, Järve care hospital
 • Mon Amie moeshow'l / Mon Amie fashion show
 • Eesti Kunstiakadeemia partnerite tänuüritusel / Estonian Academy of Art partners thanking event
 • ETV saates Tõuse ja sära / ETV show Rise and shine
 • Eesti-Soome-Läti-Saudi-Araabia 12. füüsika maavõistluse lõputseremoonial Teaduste Akadeemias / Graduation ceremony for Estonian-Finnish-Latvian-Saudi-Arabian 12th physics country competition at the Academy of Sciences
 • kontsertidel Kloostri Aidas, Linnateatris, Orlovi lossis, mängumajas Piip ja Tuut, Viimsi Sõjamuuseumis, Teaduste Akadeemias / concerts at Kloostri Ait, Town Theatre, Orlov castle, playhouse Piip and Tuut, Viimsi War Museum, Academy of Sciences
 • heategevuslikul Mailaadal VHKs, Tallinna Vanalinnapäevadel, Keskaja Päevadel, Tallinna Päevadel / charity May Fair at VHK, Tallinn Old Town Days, Medieval Days, Tallinn Days
 • Mustpeade majas, Tallinna Raekoja saalis, Estonia teatri Talveaias / At house of the Brotherhood of Blackheads, Tallinn Town Hall, Estonia Theatre’s Winter Garden
 • KUMUs Creative Unioni Loovreedel, Keskaja päevadel / KUMU’s Creative Union Creative Friday, Medieval Days
 • Tallinna loomaaias üritusel „Hällilaul jääkarule“ / Tallinna Zoo event ‘’Lullaby to the Polar Bear’’
 • Torontos Tartu College'is / Tartu College in Toronto
 • Whistleris Lääneranniku Eesti Päevadel 2015 / West Coast Estonian Days in Whistler in 2015
 • Šveitsis Davosis 10. üle-euroopalisel Suzuki konventsioonil / Global Suzuki concert in London Albert Hall
 • Ülemaailmses Suzuki kontserdil Londonis Albert Hall'is / Global Suzuki concert in London Albert Hall
 • USA-s Idaranniku Päevadel KLENK IEP 2017 / East Coast Estonian Days in USA KLENK IEP 2017
 • Eesti Päevadel Adelaide 'is ja ja Sydney's / Estonian Days in Adelaide and Sydney
 • Telia Emadepäeva kontserdil Raekojaplatsil / Telia Mothers Day concert in Old Town Square
 • Baltic Melody kontserttuuril "Mina ka" / Baltic Melody concert tour ‘’Me as well (Mina ka)’’
 • Disney filmimuusika kontserdil "Seitsme mäe ja mere taga" Nordea kontserdimajas / Disney film music concert ‘’Behind seven mountains and seas’’ at Nordea Concert Hall

Recent posts by Magic Strings (Violin ensemble trio)

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits