Mati Pegaz is creating modele kartonowe / paper model
0
patrons
$0
per month
Hello,
My name is Mateusz, I come from Poland. He is interested in computers, aviation, military, history and technology. My hobby is reductive modeling - I glue paper models. Carries out models of buildings, civil and military vehicles, trains, planes, rockets and figures (from films, cartoons, games, etc.). Models are made by hand, often designing models or improving details. I glue models with different glues. In the work on models, he also uses precision tools and scalpels for cutting. Models often gain recognition at contests and modeling festivals. I also make custom models. I encourage you to watch the gallery. Models photos will be published while working and ready. Will be also uploaded as much as possible, instructional videos showing how it performs models and models ready to print and self-gluing.

Witam,

Mam na imię Mateusz , pochodzę z Polski.
Interesuje się komputerami, lotnictwem , militariami, historią i techniką. Moje hobby to modelarstwo redukcyjne- sklejam modele kartonowe.
Wykonuje modele budynków, pojazdów cywilnych i militarnych, pociągów, samoloty, rakiety oraz figurki ( z filmów, bajek, gier itp. ).
Modele są wykonywane ręcznie, często sam projektuje modele lub ulepszam dokładając detali. Modele sklejam za pomocą różnych klejów. W pracy nad modelami wykorzystuje też narzędzia precyzyjne oraz skalpele do cięcia.
Modele często zdobywają uznania na konkursach i festiwalach modelarskich. Robię też modele na zamówienie. Zachęcam do oglądania galerii. Będą publikowane zdjęcia modeli podczas pracy i gotowe. Zostaną też wrzucone w miarę możliwości, filmiki instruktażowe pokazujące jak wykonuje modele oraz modele gotowe do wydruku i samodzielnego sklejenia.Hello,
My name is Mateusz, I come from Poland. He is interested in computers, aviation, military, history and technology. My hobby is reductive modeling - I glue paper models. Carries out models of buildings, civil and military vehicles, trains, planes, rockets and figures (from films, cartoons, games, etc.). Models are made by hand, often designing models or improving details. I glue models with different glues. In the work on models, he also uses precision tools and scalpels for cutting. Models often gain recognition at contests and modeling festivals. I also make custom models. I encourage you to watch the gallery. Models photos will be published while working and ready. Will be also uploaded as much as possible, instructional videos showing how it performs models and models ready to print and self-gluing.

Witam,

Mam na imię Mateusz , pochodzę z Polski.
Interesuje się komputerami, lotnictwem , militariami, historią i techniką. Moje hobby to modelarstwo redukcyjne- sklejam modele kartonowe.
Wykonuje modele budynków, pojazdów cywilnych i militarnych, pociągów, samoloty, rakiety oraz figurki ( z filmów, bajek, gier itp. ).
Modele są wykonywane ręcznie, często sam projektuje modele lub ulepszam dokładając detali. Modele sklejam za pomocą różnych klejów. W pracy nad modelami wykorzystuje też narzędzia precyzyjne oraz skalpele do cięcia.
Modele często zdobywają uznania na konkursach i festiwalach modelarskich. Robię też modele na zamówienie. Zachęcam do oglądania galerii. Będą publikowane zdjęcia modeli podczas pracy i gotowe. Zostaną też wrzucone w miarę możliwości, filmiki instruktażowe pokazujące jak wykonuje modele oraz modele gotowe do wydruku i samodzielnego sklejenia.Recent posts by Mati Pegaz