Matjaž Erjavec is creating Blog
0
patrons
$0
per month
My vision is to change the fitness industry and inspire individuals to find their strength. I think differently. I believe that the only correct approach for long-term success is the learning of a healthy lifestyle, personal growth and the evolution of an individual. I want to create the best conditions for an individual to become physically and mentally as powerful as possible and is able to fight all the challenges that life brings to him. I want to raise awareness and build a strong local community with sports, education and health emphasis. I want to create the opportunity to change the lives of the same minded individuals with common beliefs and values: respect, hard work and modesty.

Thank you all for support and enabling me working on the things I love. 

Moja vizija je spremeniti fitnes industrijo in navdihniti posameznike, da najdejo svojo moč. Razmišljam drugače. Verjamem, da edini pravilen pristop za dolgoročni uspeh temelji na učenju zdravega načina življenja, osebni rasti in evoluciji posameznika. Ustvariti hočem najboljše pogoje, da posameznik postane telesno in umsko čim bolj zmogljivi ter postane kos vsem izzivom, ki mu jih življenje postavlja. Ozavestiti in zgraditi hočem močno lokalno skupnost s športom, izobraževanjem in poudarkom na zdravju. Ustvariti hočem priložnosti, da spremenim življenja isto mislečih posameznikov s skupnimi prepričanji in vrednotami: spoštovanje, trdo delo in skromnost.

Hvala vsem, ki me podpirate in mi omogočate delati to kar ljubim.
Tiers
Find Your Strength
$3 or more per month
Programs and tips.
Goals
0 of 100 patrons
When I reach 100 patrons I plan to create an official website with programming.

Ko dosežem 100 patronov bom na spletni strani dodal stran s programi treningov.
1 of 1
My vision is to change the fitness industry and inspire individuals to find their strength. I think differently. I believe that the only correct approach for long-term success is the learning of a healthy lifestyle, personal growth and the evolution of an individual. I want to create the best conditions for an individual to become physically and mentally as powerful as possible and is able to fight all the challenges that life brings to him. I want to raise awareness and build a strong local community with sports, education and health emphasis. I want to create the opportunity to change the lives of the same minded individuals with common beliefs and values: respect, hard work and modesty.

Thank you all for support and enabling me working on the things I love. 

Moja vizija je spremeniti fitnes industrijo in navdihniti posameznike, da najdejo svojo moč. Razmišljam drugače. Verjamem, da edini pravilen pristop za dolgoročni uspeh temelji na učenju zdravega načina življenja, osebni rasti in evoluciji posameznika. Ustvariti hočem najboljše pogoje, da posameznik postane telesno in umsko čim bolj zmogljivi ter postane kos vsem izzivom, ki mu jih življenje postavlja. Ozavestiti in zgraditi hočem močno lokalno skupnost s športom, izobraževanjem in poudarkom na zdravju. Ustvariti hočem priložnosti, da spremenim življenja isto mislečih posameznikov s skupnimi prepričanji in vrednotami: spoštovanje, trdo delo in skromnost.

Hvala vsem, ki me podpirate in mi omogočate delati to kar ljubim.

Recent posts by Matjaž Erjavec

Tiers
Find Your Strength
$3 or more per month
Programs and tips.