Melin Drafod are creating Thin Tank
0
patrons
$0
per month
"Think tank" annibynnol yw Melin Drafod, un sydd wedi ei sefydlu a'r nod o greu strategaeth ddigidol gynhwysfawr ar gyfer y Gymraeg, a datblygu syniadau polisi ym maes y Gymraeg mewn cyd-destun digidol gan dynnu ar brofiad unigolion sydd ag arbenigedd yn eu meysydd o fewn y sector breifat a'r trydydd sector yn ogystal â chynnig llais annibynnol i'r diwydiant digidol Gymraeg.

Melin Drafod is an independent think tank set up with the intention of creating a comprehensive digital strategy for the Welsh language and to develop policy ideas in the area of the Welsh language within a digital context. Pooling the expertise of individuals with relevant experience from the private and third sectors, as well as offering an independent voice for Welsh digital industry.   
Tiers
Myfyrwyr/Students
$3 or more per month
Myfyrwyr/Students
Aelod Llawn/Full Member
$7 or more per month
Aelod Llawn/Full Member
Aelod Oes/Life Member
$120 or more per month
Aelod Oes/Life Member
"Think tank" annibynnol yw Melin Drafod, un sydd wedi ei sefydlu a'r nod o greu strategaeth ddigidol gynhwysfawr ar gyfer y Gymraeg, a datblygu syniadau polisi ym maes y Gymraeg mewn cyd-destun digidol gan dynnu ar brofiad unigolion sydd ag arbenigedd yn eu meysydd o fewn y sector breifat a'r trydydd sector yn ogystal â chynnig llais annibynnol i'r diwydiant digidol Gymraeg.

Melin Drafod is an independent think tank set up with the intention of creating a comprehensive digital strategy for the Welsh language and to develop policy ideas in the area of the Welsh language within a digital context. Pooling the expertise of individuals with relevant experience from the private and third sectors, as well as offering an independent voice for Welsh digital industry.   

Recent posts by Melin Drafod

Tiers
Myfyrwyr/Students
$3 or more per month
Myfyrwyr/Students
Aelod Llawn/Full Member
$7 or more per month
Aelod Llawn/Full Member
Aelod Oes/Life Member
$120 or more per month
Aelod Oes/Life Member