n00b3r

is creating podcasts, reviews, let's play videos, interviews
Select a membership level
$1
per month
Сардаа нэг удаа аяга кофе авахаас татгалзаж, мөнгөө намайг дэмжихэд зориулж байгаад баярлалаа!
$2
per month
Ганцхан удаа кино үзэх мөнгө!
Бичлэг орлоо гээд facebook-ээр зарладаг бол patreon хуудсаар дамжуулаад ямар бичлэгүүд ямар явцтай явж байгаа талаар мэдээллийг авах боломжтой болно

0

patrons

$0

per month

About n00b3r

Тоглоомын ертөнцийн талаар подкастууд, тоглолтын бичлэгүүд, зарим нэг тэмцээний тайлбарууд? Өөр онгод юунд орно тэр бүх зүйлс.

Recent posts by n00b3r