n00b3r

is creating podcasts, reviews, let's play videos, interviews

Select a membership level

$1
per month
Сардаа нэг удаа аяга кофе авахаас татгалзаж, мөнгөө намайг дэмжихэд зориулж байгаад баярлалаа!
$2
per month
Ганцхан удаа кино үзэх мөнгө!
Бичлэг орлоо гээд facebook-ээр зарладаг бол patreon хуудсаар дамжуулаад ямар бичлэгүүд ямар явцтай явж байгаа талаар мэдээллийг авах боломжтой болно

0

patrons

$0

per month

About

Тоглоомын ертөнцийн талаар подкастууд, тоглолтын бичлэгүүд, зарим нэг тэмцээний тайлбарууд? Өөр онгод юунд орно тэр бүх зүйлс.

Recent posts by n00b3r

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 7 exclusive posts
1
Image
6
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 7 exclusive posts
1
Image
6
Writings
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits