n00b3r

is creating podcasts, reviews, let's play videos, interviews

0

patrons

$0

per month
Тоглоомын ертөнцийн талаар подкастууд, тоглолтын бичлэгүүд, зарим нэг тэмцээний тайлбарууд? Өөр онгод юунд орно тэр бүх зүйлс.
Tiers
Pledge $1 or more per month
Сардаа нэг удаа аяга кофе авахаас татгалзаж, мөнгөө намайг дэмжихэд зориулж байгаад баярлалаа!
Pledge $2 or more per month
Ганцхан удаа кино үзэх мөнгө!
Бичлэг орлоо гээд facebook-ээр зарладаг бол patreon хуудсаар дамжуулаад ямар бичлэгүүд ямар явцтай явж байгаа талаар мэдээллийг авах боломжтой болно
Тоглоомын ертөнцийн талаар подкастууд, тоглолтын бичлэгүүд, зарим нэг тэмцээний тайлбарууд? Өөр онгод юунд орно тэр бүх зүйлс.

Recent posts by n00b3r

Tiers
Pledge $1 or more per month
Сардаа нэг удаа аяга кофе авахаас татгалзаж, мөнгөө намайг дэмжихэд зориулж байгаад баярлалаа!
Pledge $2 or more per month
Ганцхан удаа кино үзэх мөнгө!
Бичлэг орлоо гээд facebook-ээр зарладаг бол patreon хуудсаар дамжуулаад ямар бичлэгүүд ямар явцтай явж байгаа талаар мэдээллийг авах боломжтой болно