n00b3r

is creating podcasts, reviews, let's play videos, interviews

0

patrons

$0

per month
Tiers
Pledge $1 or more per month
Сардаа нэг удаа аяга кофе авахаас татгалзаж, мөнгөө намайг дэмжихэд зориулж байгаад баярлалаа!
Pledge $2 or more per month
Ганцхан удаа кино үзэх мөнгө!
Бичлэг орлоо гээд facebook-ээр зарладаг бол patreon хуудсаар дамжуулаад ямар бичлэгүүд ямар явцтай явж байгаа талаар мэдээллийг авах боломжтой болно

Posts

Tiers
Pledge $1 or more per month
Сардаа нэг удаа аяга кофе авахаас татгалзаж, мөнгөө намайг дэмжихэд зориулж байгаад баярлалаа!
Pledge $2 or more per month
Ганцхан удаа кино үзэх мөнгө!
Бичлэг орлоо гээд facebook-ээр зарладаг бол patreon хуудсаар дамжуулаад ямар бичлэгүүд ямар явцтай явж байгаа талаар мэдээллийг авах боломжтой болно