שק של נחשים

is creating Feminist Videos

4

patrons

$15

per Video
שק של נחשים הוא פרויקט התנדבותי ליצירת סרטונים פמיניסטיים במגוון נושאים. כיוון שאנחנו צריכות להאכיל את עצמנו ואת חתולינו הרבים קשה לנו למצוא זמן ומשאבים להשקיע כדי להוציא סרטונים באופן קבוע. עם תמיכתכן נוכל להפיק סרטונים בתדירות גבוהה הרבה יותר ובאיכות מקצועית, עם פרצופים עוד יותר מטופשים וחתולים למכביר.

A Bag of Snakes (sure sounds better in Hebrew) is a volunteer's project to create feminist videos about all sorts of things. Since we need to feed ourselves and our many cats it's hard to find the time and resources to release videos on a regular basis. With your support we will be able to put in the extra effort and release quality videos more frequently, with extra cats and sillier faces.

https://www.youtube.com/watch?v=oGpiX34bbSE">מין ומגדר
Tiers
Pledge $1 or more per Video
גישה לפיד מיוחד לפטרוניות עם עדכונים בזמן אמת על מה לעזאזל אנחנו עושות עם הכסף שלכן. 
Access to the special patron feed to get real time updates on what the hell are we doing with your money. 
Pledge $3 or more per Video
כל הנ"ל פלוס הצצה לפרקים חדשים כולל פרצופים מטופשים למכביר.
All of the above plus sneak peeks of new videos with plenty of silly faces.
Pledge $6 or more per Video
כל הנ"ל פלוס צפיה לפני כולן בסרטונים חדשים.
All of the above plus watch all new videos before anyone else.
Pledge $10 or more per Video
כל הנ"ל פלוס קרדיט אישי בכל סרטון.
All of the above plus a personal mention in the credits of every video.
Pledge $25 or more per Video
כל הנ"ל פלוס סרטון מיוחד בנושא לבקשתך!
All of the above plus a special video in the topic of your choice!
Pledge $50 or more per Video
כל הנ"ל פלוס מעורבות בכתיבת וצילומי הסרטון שביקשתן!
All of the above plus involvement in writing and filming your requested video!
Pledge $100 or more per Video
אלוהים, אין לכן משהו יותר טוב לעשות עם הכסף?
כל הנ"ל פלוס הדס תבוא אליכן הביתה עם בירות, כלבלב ופרקים של פוני קטן.
או שיחות וידאו אחת על אחת פעם ב, תחפרו לי או שאני אעשה לכן פרצופים במשך שעה. 

Don't you have something better to spend your money on?
All of the above plus Hadas will come to your house with a puppy and some beer and watch episodes of My Little Pony with you. 
Or one on one google hangout (or Skype if you like) every so often, talk my ear off or I'll just make silly faces at you for an hour. 
Goals
$15 of $350 per Video
המטרה המידית שלנו היא לשחרר סרטון פעם בחודש, ובשביל זה צריך לממן עריכה מקצועית. בסכום זה נוכל לתת תמורה הולמת למי שמקדישה לנו מזמנה ומקצועניותה ונפטור אותה מהצורך לכרות פחם למחייתה. אולי גם לממן ציוד נורמלי כדי להפסיק להשמע כאילו אנחנו מצלמות בתוך מערה.

Our immediate goal is to start releasing videos on a monthly basis and pay our poor editor so she doesn't have to mine for coal for a  living. We might also get some decent equipment so we don't sound like we film in a cave.
1 of 3
שק של נחשים הוא פרויקט התנדבותי ליצירת סרטונים פמיניסטיים במגוון נושאים. כיוון שאנחנו צריכות להאכיל את עצמנו ואת חתולינו הרבים קשה לנו למצוא זמן ומשאבים להשקיע כדי להוציא סרטונים באופן קבוע. עם תמיכתכן נוכל להפיק סרטונים בתדירות גבוהה הרבה יותר ובאיכות מקצועית, עם פרצופים עוד יותר מטופשים וחתולים למכביר.

A Bag of Snakes (sure sounds better in Hebrew) is a volunteer's project to create feminist videos about all sorts of things. Since we need to feed ourselves and our many cats it's hard to find the time and resources to release videos on a regular basis. With your support we will be able to put in the extra effort and release quality videos more frequently, with extra cats and sillier faces.

https://www.youtube.com/watch?v=oGpiX34bbSE">מין ומגדר

Recent posts by שק של נחשים

Tiers
Pledge $1 or more per Video
גישה לפיד מיוחד לפטרוניות עם עדכונים בזמן אמת על מה לעזאזל אנחנו עושות עם הכסף שלכן. 
Access to the special patron feed to get real time updates on what the hell are we doing with your money. 
Pledge $3 or more per Video
כל הנ"ל פלוס הצצה לפרקים חדשים כולל פרצופים מטופשים למכביר.
All of the above plus sneak peeks of new videos with plenty of silly faces.
Pledge $6 or more per Video
כל הנ"ל פלוס צפיה לפני כולן בסרטונים חדשים.
All of the above plus watch all new videos before anyone else.
Pledge $10 or more per Video
כל הנ"ל פלוס קרדיט אישי בכל סרטון.
All of the above plus a personal mention in the credits of every video.
Pledge $25 or more per Video
כל הנ"ל פלוס סרטון מיוחד בנושא לבקשתך!
All of the above plus a special video in the topic of your choice!
Pledge $50 or more per Video
כל הנ"ל פלוס מעורבות בכתיבת וצילומי הסרטון שביקשתן!
All of the above plus involvement in writing and filming your requested video!
Pledge $100 or more per Video
אלוהים, אין לכן משהו יותר טוב לעשות עם הכסף?
כל הנ"ל פלוס הדס תבוא אליכן הביתה עם בירות, כלבלב ופרקים של פוני קטן.
או שיחות וידאו אחת על אחת פעם ב, תחפרו לי או שאני אעשה לכן פרצופים במשך שעה. 

Don't you have something better to spend your money on?
All of the above plus Hadas will come to your house with a puppy and some beer and watch episodes of My Little Pony with you. 
Or one on one google hangout (or Skype if you like) every so often, talk my ear off or I'll just make silly faces at you for an hour.