שק של נחשים

is creating Feminist Videos

4

patrons

$15

per Video
Tiers
Pledge $1 or more per Video
גישה לפיד מיוחד לפטרוניות עם עדכונים בזמן אמת על מה לעזאזל אנחנו עושות עם הכסף שלכן. 
Access to the special patron feed to get real time updates on what the hell are we doing with your money. 
Pledge $3 or more per Video
כל הנ"ל פלוס הצצה לפרקים חדשים כולל פרצופים מטופשים למכביר.
All of the above plus sneak peeks of new videos with plenty of silly faces.
Pledge $6 or more per Video
כל הנ"ל פלוס צפיה לפני כולן בסרטונים חדשים.
All of the above plus watch all new videos before anyone else.
Pledge $10 or more per Video
כל הנ"ל פלוס קרדיט אישי בכל סרטון.
All of the above plus a personal mention in the credits of every video.
Pledge $25 or more per Video
כל הנ"ל פלוס סרטון מיוחד בנושא לבקשתך!
All of the above plus a special video in the topic of your choice!
Pledge $50 or more per Video
כל הנ"ל פלוס מעורבות בכתיבת וצילומי הסרטון שביקשתן!
All of the above plus involvement in writing and filming your requested video!
Pledge $100 or more per Video
אלוהים, אין לכן משהו יותר טוב לעשות עם הכסף?
כל הנ"ל פלוס הדס תבוא אליכן הביתה עם בירות, כלבלב ופרקים של פוני קטן.
או שיחות וידאו אחת על אחת פעם ב, תחפרו לי או שאני אעשה לכן פרצופים במשך שעה. 

Don't you have something better to spend your money on?
All of the above plus Hadas will come to your house with a puppy and some beer and watch episodes of My Little Pony with you. 
Or one on one google hangout (or Skype if you like) every so often, talk my ear off or I'll just make silly faces at you for an hour. 
Tiers
Pledge $1 or more per Video
גישה לפיד מיוחד לפטרוניות עם עדכונים בזמן אמת על מה לעזאזל אנחנו עושות עם הכסף שלכן. 
Access to the special patron feed to get real time updates on what the hell are we doing with your money. 
Pledge $3 or more per Video
כל הנ"ל פלוס הצצה לפרקים חדשים כולל פרצופים מטופשים למכביר.
All of the above plus sneak peeks of new videos with plenty of silly faces.
Pledge $6 or more per Video
כל הנ"ל פלוס צפיה לפני כולן בסרטונים חדשים.
All of the above plus watch all new videos before anyone else.
Pledge $10 or more per Video
כל הנ"ל פלוס קרדיט אישי בכל סרטון.
All of the above plus a personal mention in the credits of every video.
Pledge $25 or more per Video
כל הנ"ל פלוס סרטון מיוחד בנושא לבקשתך!
All of the above plus a special video in the topic of your choice!
Pledge $50 or more per Video
כל הנ"ל פלוס מעורבות בכתיבת וצילומי הסרטון שביקשתן!
All of the above plus involvement in writing and filming your requested video!
Pledge $100 or more per Video
אלוהים, אין לכן משהו יותר טוב לעשות עם הכסף?
כל הנ"ל פלוס הדס תבוא אליכן הביתה עם בירות, כלבלב ופרקים של פוני קטן.
או שיחות וידאו אחת על אחת פעם ב, תחפרו לי או שאני אעשה לכן פרצופים במשך שעה. 

Don't you have something better to spend your money on?
All of the above plus Hadas will come to your house with a puppy and some beer and watch episodes of My Little Pony with you. 
Or one on one google hangout (or Skype if you like) every so often, talk my ear off or I'll just make silly faces at you for an hour.