NVCK2002

is creating Software

0

patrons

$0

per null
Những ai muốn donate mình thì làm ngay và luôn đi nhé ^^, mình sẽ rất cảm kích đó. và bạn sẽ giúp mình có thêm động lực để phát triển thêm.
Tiers
Bạn thân :>
$1 or more per creation
Bạn siêu thân :>>
$5 or more per creation
Utra Mega siêu cấp bạn thân :)))
$10 or more per creation
Những ai muốn donate mình thì làm ngay và luôn đi nhé ^^, mình sẽ rất cảm kích đó. và bạn sẽ giúp mình có thêm động lực để phát triển thêm.

Recent posts by NVCK2002

Tiers
Bạn thân :>
$1 or more per creation
Bạn siêu thân :>>
$5 or more per creation
Utra Mega siêu cấp bạn thân :)))
$10 or more per creation