ایرانشهر are creating شبکه ی مشروطه خواه برای آینده ی ایران
0

patrons

کانال ایرانشهر با محوریت و تاکید بر نوع پادشاهی مشروطه برای آینده ی ایران فعالیت سیاسی می کند. شما با پیوستن به این مجموعه ما را برای رساندن ایران به شکوه و بزرگی در خور مردم و کشور عزیزمان یاری کنید.
Tiers
دوست ایرانشهر
$5 or more per month

  

بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد

همیار ایرانشهر
$10 or more per month

بعنوان همیار ایرانشهر هر ازگاهی از شما در انتهای ویدیو ها تشکر خواهد شد، همینطور در ماه یک ویدیو خطاب به این گروه از دوستان در مورد برنامه های آینده و سیاست پیش روی ما در ساخت برنامه ها تولید خواهد شد. این ویدیو تنها برای افراد همیار ایرانشهر قابل دیدن خواهد بود

همکار ایرانشهر
$50 or more per month

به دلیل مشارکت بالای مالی شما هم میهن گرامی، این کانال شما را همکار به حساب می آورد، همکاران ایرانشهر این حق را دارند که نظر خود را در نوع سیاست کانال با ما به اشتراک بگذارند و ما نیز در ویدیو های ماهانه و گه گاه در چت روم هایی که در آینده اعلام خواهیم کرد با شما عزیزان مشورت خواهیم کرد. این امکانات تنها برای همکاران ایرانشهر مهیا خواهد بود

Goals
0% complete
کار سیاسی یک کار تمام وقت است و بدون اختصاص زمان یک شغل واقعی به آن دستاورد چندانی نخواهد داشت. گرچه بیش از یک نفر در این کانال فعالیت دارند اما در حال حاضر حتی تامین زندگی ماهانه ی یک نفر نیز، نیاز برای فعالیت این کانال را در حالت حداقل ایده آل تامین می کند. هدف ما در وحله ی اول تامین 1000 دلار آمریکا در ماه برای هزینه های فعالین در کانال می باشد و چنانچه بودجه ی کانال از این فراتر رود قطعا اقدام به استخدام نیرو های جدید میهن دوست خواهیم کرد و میزان تولیدات و فعالیت های سیاسی را بالا خواهیم برد. به امید آزادی ایران
1 of 1
کانال ایرانشهر با محوریت و تاکید بر نوع پادشاهی مشروطه برای آینده ی ایران فعالیت سیاسی می کند. شما با پیوستن به این مجموعه ما را برای رساندن ایران به شکوه و بزرگی در خور مردم و کشور عزیزمان یاری کنید.

Recent posts by ایرانشهر

Tiers
دوست ایرانشهر
$5 or more per month

  

بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد

همیار ایرانشهر
$10 or more per month

بعنوان همیار ایرانشهر هر ازگاهی از شما در انتهای ویدیو ها تشکر خواهد شد، همینطور در ماه یک ویدیو خطاب به این گروه از دوستان در مورد برنامه های آینده و سیاست پیش روی ما در ساخت برنامه ها تولید خواهد شد. این ویدیو تنها برای افراد همیار ایرانشهر قابل دیدن خواهد بود

همکار ایرانشهر
$50 or more per month

به دلیل مشارکت بالای مالی شما هم میهن گرامی، این کانال شما را همکار به حساب می آورد، همکاران ایرانشهر این حق را دارند که نظر خود را در نوع سیاست کانال با ما به اشتراک بگذارند و ما نیز در ویدیو های ماهانه و گه گاه در چت روم هایی که در آینده اعلام خواهیم کرد با شما عزیزان مشورت خواهیم کرد. این امکانات تنها برای همکاران ایرانشهر مهیا خواهد بود