Paragraf

is creating Magazine

Select a membership level

$2
per month
Předplatné časopisu. Nebudete tak již muset vždy lovit dvacku,
$5
per month
Abyste ušetřili cestu, zašleme Vám vždy nový Paragraf poštou až do schránky.
$20
per month
Budeme Vám pravidelně zasílat časopis poštou a uvedeme Vás na úvodní straně každého čísla.

0

patrons

$0

per month

About

Paragraf je studentský časopis vydávaný členy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměření časopisu je informativně-společensky-investigativní, neklade si tedy za cíl být odborně právním periodikem. Provozován je v rámci mediální skupiny UK media.
Tištěná verze časopisu vychází během výukových měsíců akademického roku, tedy v březnu, dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci. Internetová verze je v provozu po dobu celého roku, s pochopitelnými kvantitativními výpadky během zkouškového, neboť i studenti se musí někdy učit.
Celý časopis je připravován studenty a vyučujícími na právnické fakultě formou neziskové práce. Stabilní prodejní cena je stanovena na 20 Kč za číslo, přičemž samotný prodej je směřován především do budovy fakulty, kde je možné časopis zakoupit vždy v době vydání nového čísla u stánku, či v průběhu celého roku v knihovně.
Finanční prostředky jsou potřeba především k pokrytí nákladů na tisk časopisu, což představuje největší část nákladů. Dále jsou pak náklady potřeba na provoz webu a případné drobnější administrativní výdaje. Další finance by samozřejmě měly blahodárný účinek na možnost rozvoje časopisu. Peníze nejsou nikdy použity na odměnu za práci členů redakce.
Máte-li zájem se zapojit do naší činnosti, navázat jinou formu spolupráce nebo dokonce zakoupit inzertní prostor, neváhejte se obrátit na kontakt uvedený zde na webu.

Goals
$0 of $200 per month
Budeme schopni stabilně vydávat tištěný časopis v periodicitě třikrát za semestr.
1 of 2
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits