Amir Khadem

Amir Khadem

is creating podcast

44

patrons
سلام. به صفحه پشتیبانی مالی پادکست فردوسی خوانی خوش آمدید. اینجا میتوانید با پرداخت مبلغ ماهیانه دلخواهتان به کیفیت و پایداری این پادکست کمک کنید. پادکست ساختن، به خصوص در حجم بالا، رایگان نیست و مخارجی مثل هزینه اشتراک سرویس میزبان و ابزار ضبط صدا دارد. علاوه بر این، برای تبلیغ این پادکست مخارج دیگری مثل هزینه چاپ پوستر هم وجود دارد. در ابتدا هزینه های این کار را شخصاً پرداخت می کردم ولی کمک مالی شنوندگان قطعاً می تواند مسیر آینده را هموارتر کند.

برای پرداخت، روی این دکمه کلیک کنید.
BECOME A PATRON
میتوانید حساب کاربری تازه بسازید یا با حساب فیسبوک خود وارد شوید. 
سلام. به صفحه پشتیبانی مالی پادکست فردوسی خوانی خوش آمدید. اینجا میتوانید با پرداخت مبلغ ماهیانه دلخواهتان به کیفیت و پایداری این پادکست کمک کنید. پادکست ساختن، به خصوص در حجم بالا، رایگان نیست و مخارجی مثل هزینه اشتراک سرویس میزبان و ابزار ضبط صدا دارد. علاوه بر این، برای تبلیغ این پادکست مخارج دیگری مثل هزینه چاپ پوستر هم وجود دارد. در ابتدا هزینه های این کار را شخصاً پرداخت می کردم ولی کمک مالی شنوندگان قطعاً می تواند مسیر آینده را هموارتر کند.

برای پرداخت، روی این دکمه کلیک کنید.
BECOME A PATRON
میتوانید حساب کاربری تازه بسازید یا با حساب فیسبوک خود وارد شوید. 

Recent posts by Amir Khadem