Real Life Israel (S Gamer בחסות)

is creating REAL LIFE ISRAEL (fivem server)
Select a membership level
Bronze - ארד
$3
per month
:בקניית חבילה זאת תקבלו
  •  50 אלף ש"ח בשרת
Sliver - כסף
$6
per month
:בקניית חבילה זאת תקבלו
  • 100 אלף ש"ח בשרת


Gold - חבילת זהב
Limited (10 remaining)
$15
per month
:בקניית חבילה זאת תקבלו
  • 280 אלף ש"ח בשרת
  •  מסמך שחרור x3

מסמך שמביא לך אפשרות להנצל מעונש ששוטר מביא לך

(כאשר שוטר עוצר אותכם ונותן לכם עונש אתם אומרים לו שיש לכם מסמך שחרור)

Includes Discord rewards

0

patrons

About Real Life Israel (S Gamer בחסות)

FiveM שרת

....בנושא חיים אמיתיים מלא בדברים מהנים
תעזרו לנו לשפר את השרת ולהגדיל את כמות השחקנים שיכולים להיות בשרת מ32 ליותר 
ועל דרך תקבלו מהשרת דברים בהתאם לחבילה אותה תקנו כגון

ושל חנויות פרטיות שלכם שיהיו בשרת vip כל מיני סוגים של חבילות
הכסף אותו נקבל לא לצרכים פרטיים שלנו אלא אך ורק למטרות פיתוח של השרת
.כל תרומה תתקבל בברכה