Real Life Israel (S Gamer בחסות)

Real Life Israel (S Gamer בחסות)

are creating REAL LIFE ISRAEL (fivem server)

0

patrons

FiveM שרת

....בנושא חיים אמיתיים מלא בדברים מהנים
תעזרו לנו לשפר את השרת ולהגדיל את כמות השחקנים שיכולים להיות בשרת מ32 ליותר 
ועל דרך תקבלו מהשרת דברים בהתאם לחבילה אותה תקנו כגון

ושל חנויות פרטיות שלכם שיהיו בשרת vip כל מיני סוגים של חבילות
הכסף אותו נקבל לא לצרכים פרטיים שלנו אלא אך ורק למטרות פיתוח של השרת
.כל תרומה תתקבל בברכה

Tiers
Bronze - ארד
$3 or more per month
:בקניית חבילה זאת תקבלו
 •  50 אלף ש"ח בשרת
Sliver - כסף
$6 or more per month
:בקניית חבילה זאת תקבלו
 • 100 אלף ש"ח בשרת


Gold - חבילת זהב
$15 or more per month
:בקניית חבילה זאת תקבלו
 • 280 אלף ש"ח בשרת
 •  מסמך שחרור x3

מסמך שמביא לך אפשרות להנצל מעונש ששוטר מביא לך

(כאשר שוטר עוצר אותכם ונותן לכם עונש אתם אומרים לו שיש לכם מסמך שחרור)

Includes Discord rewards
Diamond - חבילת יהלום
$25 or more per month
:בקניית חבילה זו תקבלו
 • 500 אלף ש"ח בתוך המשחק
 • מסמך שחרור x10


מסמך שמביא לך אפשרות להנצל מעונש ששוטר מביא לך

(כאשר שוטר עוצר אותכם ונותן לכם עונש אתם אומרים לו שיש לכם מסמך שחרור)

Includes Discord rewards

FiveM שרת

....בנושא חיים אמיתיים מלא בדברים מהנים
תעזרו לנו לשפר את השרת ולהגדיל את כמות השחקנים שיכולים להיות בשרת מ32 ליותר 
ועל דרך תקבלו מהשרת דברים בהתאם לחבילה אותה תקנו כגון

ושל חנויות פרטיות שלכם שיהיו בשרת vip כל מיני סוגים של חבילות
הכסף אותו נקבל לא לצרכים פרטיים שלנו אלא אך ורק למטרות פיתוח של השרת
.כל תרומה תתקבל בברכה

Recent posts by Real Life Israel (S Gamer בחסות)

Tiers
Bronze - ארד
$3 or more per month
:בקניית חבילה זאת תקבלו
 •  50 אלף ש"ח בשרת
Sliver - כסף
$6 or more per month
:בקניית חבילה זאת תקבלו
 • 100 אלף ש"ח בשרת


Gold - חבילת זהב
$15 or more per month
:בקניית חבילה זאת תקבלו
 • 280 אלף ש"ח בשרת
 •  מסמך שחרור x3

מסמך שמביא לך אפשרות להנצל מעונש ששוטר מביא לך

(כאשר שוטר עוצר אותכם ונותן לכם עונש אתם אומרים לו שיש לכם מסמך שחרור)

Includes Discord rewards
Diamond - חבילת יהלום
$25 or more per month
:בקניית חבילה זו תקבלו
 • 500 אלף ש"ח בתוך המשחק
 • מסמך שחרור x10


מסמך שמביא לך אפשרות להנצל מעונש ששוטר מביא לך

(כאשר שוטר עוצר אותכם ונותן לכם עונש אתם אומרים לו שיש לכם מסמך שחרור)

Includes Discord rewards