Recensenterna

is creating reviews, art, videos, philosophy

0

patrons

$0

per month
Vi är Recensenterna. Vårt uppdrag är lika svårt som viktigt. Vi tolkar objekt, institutioner och samhällsfenomen som de konstverk de är.
Tiers
You like us!
$1 or more per month
We are so happy that you like us and support our important work!
You are overwhelmed!
$3 or more per month
Wooow! You really like us! We are soooo happy!
Speechless!!!
$8 or more per month
We are too! WE LOOOOOOVE YOU!!!
Vi är Recensenterna. Vårt uppdrag är lika svårt som viktigt. Vi tolkar objekt, institutioner och samhällsfenomen som de konstverk de är.

Recent posts by Recensenterna

Tiers
You like us!
$1 or more per month
We are so happy that you like us and support our important work!
You are overwhelmed!
$3 or more per month
Wooow! You really like us! We are soooo happy!
Speechless!!!
$8 or more per month
We are too! WE LOOOOOOVE YOU!!!