Rika Ruusuvaara

is creating Comics

0

patrons

About Rika Ruusuvaara

Hi! My name is Rika Ruusuvaara and I make comics.
I'm from Finland and of course I like my native language, so I will write everything here in Finnish AND English!
Hei! Nimeni on Rika Ruusuvaara ja teen sarjakuvia.
Olen kotoisin Suomesta ja tietysti pidän äidinkielestäni, joten tulen kirjoittamaan kaiken tänne Suomeksi JA Englanniksi!


My comic projects / Sarjakuvaprojektini :
In the Shadows
My main project.
This comic tells of young people who have lost some of close to them, and now they are cursed. It's time to eliminate the curses. Picture.
This webcomic will always be free, but I appreciate any support. I publish this comic in Comicfury.
Varjoissa
Pääprojektini.
Sarjakuva kertoo nuorista, jotka ovat menettäneet jonkun läheisensä ja nyt he ovat kirottuja. On aika poistaa kiroukset. Kuva.
Tämä sarjakuva tulee aina olemaan ilmainen, mutta arvostan kaikkea kannatusta. Julkaisen sarjakuvaa Comicfuryyn.
In the Blood
Story about worlds worst vampire.
This comic is exclusive to Patreon subscribers and won't appear anywhere else online. Picture.
Verissä
Tarina maailman huonoimmasta vampyyristä.
Tämä sarjakuva julkaistaan ainoastaan Patreon tiljaajille eikä tule koskaan julkaistavaksi muualla internetissä. Kuva.
Rikala
My comicblog. It's full comics of my daily life with my roommate and our cats. You can read it here.
Sarjakuvablogini. Se on täynä sarjiksia tavallisista päivistäni kämppikseni ja kissojemme kanssa. Voit lukea sitä täältä.


Your reward / Palkkiosi
1$ - Power / Voima
 • You give me a power. / Annat minulle voimaa.
 • And I give you sketched about my comics, like character designs and storyboard sketches etc. / Ja minä annan sinulle luonnoksia liittyen sarjakuviini, esimerkiksi hahmojen suunnittelua, kuvakäsikirjoitusta jne.

3$ - Hope / Toivo
 • You give me a hope. / Annat minulle toivoa.
 • I give you sketches. / Minä annan sinulle luonnoksia.
 • You'll see comicblog post before anyone else does. / Pääset näkemään sarjisblogin merkinnän ennen muita.

4$ - Honor / Kunnia
 • You give me a honor. / Annat minulle kunniaa.
 • I give you sketches. / Minä annan sinulle luonnoksia.
 • You'll see comicblog post before anyone else does. / Pääset näkemään sarjisblogin merkinnän ennen muita.
 • You'll see new comic page before anyone else. / Pääset näkemään uuden sarjakuvasivun ennen muita.
              
Why did I start Patreon?
By supporting me at Patreon, you give me power to focus on my web comics, which is my main goal. I want to get a certain rhythm for the release of my comics so that I can some day tell the stories to the end.
In addition, one of my many goals is to print my comics so then I can sell them at events.
Miksi aloitin Patreonin?
Tukemalla minua Patreonissa annat minulle voimaa keskittyä nettisarjakuviini, mikä on tärkein tavoitteeni. Haluan saada sarjakuvieni julkaisemiseen tietyn rytmin, jotta saan joskus kerrottua tarinat loppuun asti. 
Lisäksi yksi monista tavoitteistani on painattaa sarjakuviani, jotta voin myydä niitä tapahtumissa.
So, where's the money going? / Joten, mihin raha menee?
The picture tells more than a thousand words.
Work equipment. Making comics is not or cheap, especially when you want to print them. And I need money to feed my cat.
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Työvälineisiin. Sarjakuvien tekeminen ei ole halpaa erityisesti silloin, kun haluat printata niitä. Ja tarvitsen rahaa kissan ruokaan.
Select a membership level
Power
$1
per month
 • You give me a power. 
 •  You'll see fanart from different games and shows.
 • And I give you sketched about my comics, like character designs and storyboard sketches etc.
Honor
$3
per month
 • You give me a honor.
 • I give you sketches.
 • I post here fanart what I do. 
 • You'll see comicblog post before anyone else does.
 • You'll see new comic page before anyone else.
Goals
0% complete
I can print one of my comics!
Voin painattaa yhdensarjakuvani!
1 of 1

Recent posts by Rika Ruusuvaara