Salut’s økomarked

is creating 100% Organic supermarket in Denmark

0

patrons

$0

per month

About Salut’s økomarked

Vi har en mission om at iværksætte et 100% økologisk supermarked og udbygge det til en kæde der skal spredes i hele Danmark. 
Det vil vi gøre for at gøre økologisk mad af høj kvalitet til rådighed for enhver Dansker og uddybe Danmarks vision omkring et 100% økologisk dyrkende Danmark.
Vi lever for økologien og arbejder for mere velfærd for mennesker, dyr og naturen. 
Andre gør deres mad holdbar med kemikalier, vi gør hele verden længere holdbar med økologi!

80% af Danmarks landbrug går til opdyrkning af nyttedyr, hvoraf en stor del eksporteres og ikke er til danskernes rådighed. Omvendt importeres mange varer, der også kunne produceres her i landet. Det skal ændres til at Danmark dyrker mere økologi for dem selv for at være et forbillede for hele verden. Denne sparring af in- og eksport og brugen af kemiske pesticider og insekticider kunne skåne jordens reccourcer og natur, at også vores børnebørn endnu kan se en bi flyve ude i naturen.

We have a mission to launch a 100% organic supermarket and expand it into a chain that will spread throughout Denmark. We will do this to make high quality organic food available to all Danes and to deepen Denmark's vision of a 100% ecologically growing Denmark.
We live for the ecology and work for more welfare for humans, animals and The nature.
Others make their food sustainable with chemicals, we make the whole world sustainable with ecology!

80% of Denmark's agriculture goes to the cultivation of livestock, a large part of which is exported and not available to the Danes. Conversely, many goods are imported that could also be produced here in the country. It has to be changed that Denmark cultivates more ecology for themselves to be a model for the whole world. This saving of import and export and the use of chemical pesticides and insecticides could save the earth's resources and nature that our grandchildren still can see bees in the wild.