Stojan Stojanovski 2S

Stojan Stojanovski 2S

is creating Photos, Videos, 360 from Ohrid & MK

0

patrons
Добредојдовте на мојата Патреон страница. Доколку сакате да помогнете за поддршка на мојата работа која вклучува бркање на моменти, фотографирање, видео и виртуелна реалност во Охрид и околината може да изберите еден пакетите кои ги понудивме на оваа страница. Бидејќи се што гледате од фотографии, видеа итн до сега е целосно на мој трошок, преку оваа страница ќе имате можност да бидете дел од тоа што го креирам во иднина, а со тоа до подобри фотографии видеа итн.
Ви Благодарам.
Стојан Стојановски

Stojan Stojanovski is international wide recognized photographer for nature and landscape photography, and leading promoter of his home town and one of the oldest cities in Southeastern Europe – city of Ohrid.

Stojan is a true lover of the surrounding nature of the Ohrid Lake and true supporter of the development of tourism in the city and the region. His passion for nature and travel, combined with his continuous learning attitude, and skilling up talent, makes him exceptional photographer and one of the most retained in the country.

If you like to continue us taking photos, videos and 360 from Ohrid and MK on my own with your help you are on the right place to support us.
Tiers
Ви Благодарам / Thank you
$1 or more per month

Секоја помош е добредојдена, ви благодарам.

You help us to create better photos and videos and continue our work. Thank you.

5$ tip
$5 or more per month

I love your photos and videos!

Честитка / Post Card with my photos
$10 or more per month

Со секоја ваша помош ви испраќаме по 1 честитка месечно на која ќе се наоѓа моја фотографија. Ви Благодариме.


You help us, we send you every month new post card with some of our photos. And you help us to create better photos and videos and continue our work. Thank you.

20$ tip
$20 or more per month
Повеќе фотографии/More photos
$50 or more per month

Фотографии кои нема да бидат објавени на социјални мрежи, туку само вие кои помагате низ овој пакет ќе имате пристап да ги гледате тука месечно.

Sponsor 5 photos/month
$250 or more per month

На 5 мои фотографии кои ги објавуваме на нашите социјални мрежи, во левиот долен дел добивате простор за вашето лого.
Секоја наша фотографија се објавува на повеќе страници со вкупен број на фанови од над 2 милиони. Секоја фотографија има минимален достиг до 100 000 корисници.


You help us, we put your logo on 5 photos per month and post on our social networks. And you help us to create better photos and videos and continue our work.
Each of our photos is published on multiple pages where the total number of fans are over 2 million. Each photo has a minimum reach of 100,000 users.

Sponsor on 10 photos/month
$500 or more per month

На 10 мои фотографии кои ги објавуваме на нашите социјални мрежи, во левиот долен дел добивате простор за вашето лого. Секоја наша фотографија се објавува на повеќе страници со вкупен број на фанови од над 2 милиони. Секоја фотографија има минимален достиг до 100 000 корисници.  


You help us, we put your logo on 10 photos per month and post on our social networks. And you help us to create better photos and videos and continue our work.  Each of our photos is published on multiple pages where the total number of fans are over 2 million. Each photo has a minimum reach of 100,000 users.

We take photos from your location
$650 or more per month

Ја фотографираме вашата локација по желба (градови и села во Македонија) низ 10 фотографии и ви ги доставуваме во дигитална форма. Ќе се потрудиме да го искористиме нашето знаење за да добиете прекрасни фотографии.

We take 10 unique photos from location which you request (villages and cities in Macedonia) and send on email. We will try to use our knowledge and delivery beautiful photos.  

TimeLapse Sponsor
$3,500 or more per month

Вашето лого/име на 3 минутно тајмлапс видео од Охрид и околината ко ќе биде изработено во рок 3 месеци. Видеото ќе биде составено од 6400 фотографии во движење, постирано и промовирано на нашите социјални мрежи.


Видеото ќе биде објавено на повеќе страници со вкупен број на фанови од над 2 милиони каде секоја наша објава има минимален достиг до 100 000 корисници.


Your logo/name on 3 minutes timelapse video from Ohrid and Lake Ohrid. Timelapse will be made by 6400 moving photos and promoted on our social networks. Each of our post are published on multiple pages where the total number of fans are over 2 million. Each post has a minimum reach of 100,000 users.

Goals
0% complete
When I reach $500 per month, I’ll continue to make two series per month, Ohrid 60 seconds where i will show different time, different scenes and different season from Ohrid, Lake Ohrid and Galicica and publish on social networks
1 of 2
Добредојдовте на мојата Патреон страница. Доколку сакате да помогнете за поддршка на мојата работа која вклучува бркање на моменти, фотографирање, видео и виртуелна реалност во Охрид и околината може да изберите еден пакетите кои ги понудивме на оваа страница. Бидејќи се што гледате од фотографии, видеа итн до сега е целосно на мој трошок, преку оваа страница ќе имате можност да бидете дел од тоа што го креирам во иднина, а со тоа до подобри фотографии видеа итн.
Ви Благодарам.
Стојан Стојановски

Stojan Stojanovski is international wide recognized photographer for nature and landscape photography, and leading promoter of his home town and one of the oldest cities in Southeastern Europe – city of Ohrid.

Stojan is a true lover of the surrounding nature of the Ohrid Lake and true supporter of the development of tourism in the city and the region. His passion for nature and travel, combined with his continuous learning attitude, and skilling up talent, makes him exceptional photographer and one of the most retained in the country.

If you like to continue us taking photos, videos and 360 from Ohrid and MK on my own with your help you are on the right place to support us.

Recent posts by Stojan Stojanovski 2S

Tiers
Ви Благодарам / Thank you
$1 or more per month

Секоја помош е добредојдена, ви благодарам.

You help us to create better photos and videos and continue our work. Thank you.

5$ tip
$5 or more per month

I love your photos and videos!

Честитка / Post Card with my photos
$10 or more per month

Со секоја ваша помош ви испраќаме по 1 честитка месечно на која ќе се наоѓа моја фотографија. Ви Благодариме.


You help us, we send you every month new post card with some of our photos. And you help us to create better photos and videos and continue our work. Thank you.

20$ tip
$20 or more per month
Повеќе фотографии/More photos
$50 or more per month

Фотографии кои нема да бидат објавени на социјални мрежи, туку само вие кои помагате низ овој пакет ќе имате пристап да ги гледате тука месечно.

Sponsor 5 photos/month
$250 or more per month

На 5 мои фотографии кои ги објавуваме на нашите социјални мрежи, во левиот долен дел добивате простор за вашето лого.
Секоја наша фотографија се објавува на повеќе страници со вкупен број на фанови од над 2 милиони. Секоја фотографија има минимален достиг до 100 000 корисници.


You help us, we put your logo on 5 photos per month and post on our social networks. And you help us to create better photos and videos and continue our work.
Each of our photos is published on multiple pages where the total number of fans are over 2 million. Each photo has a minimum reach of 100,000 users.

Sponsor on 10 photos/month
$500 or more per month

На 10 мои фотографии кои ги објавуваме на нашите социјални мрежи, во левиот долен дел добивате простор за вашето лого. Секоја наша фотографија се објавува на повеќе страници со вкупен број на фанови од над 2 милиони. Секоја фотографија има минимален достиг до 100 000 корисници.  


You help us, we put your logo on 10 photos per month and post on our social networks. And you help us to create better photos and videos and continue our work.  Each of our photos is published on multiple pages where the total number of fans are over 2 million. Each photo has a minimum reach of 100,000 users.

We take photos from your location
$650 or more per month

Ја фотографираме вашата локација по желба (градови и села во Македонија) низ 10 фотографии и ви ги доставуваме во дигитална форма. Ќе се потрудиме да го искористиме нашето знаење за да добиете прекрасни фотографии.

We take 10 unique photos from location which you request (villages and cities in Macedonia) and send on email. We will try to use our knowledge and delivery beautiful photos.  

TimeLapse Sponsor
$3,500 or more per month

Вашето лого/име на 3 минутно тајмлапс видео од Охрид и околината ко ќе биде изработено во рок 3 месеци. Видеото ќе биде составено од 6400 фотографии во движење, постирано и промовирано на нашите социјални мрежи.


Видеото ќе биде објавено на повеќе страници со вкупен број на фанови од над 2 милиони каде секоја наша објава има минимален достиг до 100 000 корисници.


Your logo/name on 3 minutes timelapse video from Ohrid and Lake Ohrid. Timelapse will be made by 6400 moving photos and promoted on our social networks. Each of our post are published on multiple pages where the total number of fans are over 2 million. Each post has a minimum reach of 100,000 users.